КАФЕДРА @ UA

 

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА. Питання до іспиту
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

«Політична система суспільства»

 

 1. Поняття і типологія політичних систем. Суспільна та політична системи.
 2. Функції політичної системи.
 3. Політичні режими. Демократичний, автократичний, тоталітарний політичні режими.
 4. Поняття, ознаки і функції держави.
 5. Унітарна, федеративна, конфедеративна держава.
 6. Форми державного правління та устрою.
 7. Парламентська республіка. Сутність і види.
 8. Президентська республіка. Сутність і види.
 9. Монархія. Абсолютна і конституційна монархія.
 10. Тоталітарна держава (комунізм, фашизм, конфесіоналізм).
 11. Авторитарна держава. Ідеологічні та особистісні чинники авторитаризму.
 12. Правова соціальна держава.
 13. Демократія як процедура формування влади.
 14. Моделі виборчих систем.
 15. Мажоритарна виборча система.
 16. Пропорційна виборча система.
 17. Змішана виборча система.
 18. Поняття, ознаки і функції громадянського суспільства.
 19. Партійно-політичні системи, партії та коаліції.
 20. Основні ідеології і види партій.
 21. Суспільно-політичні організації та рухи.

 

 

Оцінка на іспиті складається з наступних компонентів:

 1. Відповідь на 2 теоретичних питання. 
 2. Наукова стаття, оформлена відповідно до міжнародних стандартів.
 3. Кількість відвіданих лекційних та семінарських занять.

 Создан 31 мая 2018