КАФЕДРА @ UA

 

ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Питання до іспиту студентам спеціальності "Публічне управління та адміністрування"ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ "ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

 

1. Поняття та структура політичної сфери суспільства. Політичне життя.

2. Політична влада: природа, ресурси, легітимність.

3. Політичний процесс і політичний розвиток.

4. Політична і правляча еліта.

5. Поняття і структура політики.

6. Об’єкти і суб’єкти політики.

7. Види і функції політики.

8. Поняття і функції політичної культури.

9. Політична соціалізація.

10. Політична ідеологія.

11. Поняття і типологія політичних систем.

12. Функції політичної системи.

13. Політичні режими.

14. Поняття, ознаки і функції держави.

15. Форми державного правління та устрою.

16. Правова соціальна держава.

17. Поняття, ознаки і функції громадянського суспільства.

18. Партійно-політичні системи, партії та коаліції.

19. Суспільно-політичні організації та рухи.

20. Мас-медіа і громадська думка.

21. Політичні і виборчі  технології.

22. Види виборчих систем.

23. Виборча інженерія.

24. Поняття, зміст і стилі політичної діяльністі.

25. Поняття, зміст і функції депутатської діяльності.

26. Культура і етика депутатської діяльності.

27. Політичний менеджмент: поняття, зміст і функції.

28. Політичний маркетинг: поняття, зміст і функції.

29. Вивчення громадської думки.

30. Роль інформації в політичному управлінні.

31. Політичне прогнозування.

32. Інформаційно-комунікаційні моделі ухвалення політичних рішень.

33. Сутність і методи ухвалення політичних рішень.

34. Організація роботи представницьких органів конфедеративного типу (на прикладі європарламенту).

35. Соціально-психологічні аспекти роботи «депутатської команди». 

 

БАЗОВИЙ ПІДРУЧНИК (решта книг - відповідно до навчальної програми дисципліни):

Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна. – К.: Каравела, 2010. – 496 с.

(є в кіоску головного корпусу НПУ ім. М.Драгоманова) Создан 17 янв 2018