КАФЕДРА @ UA

 

Семерджи, Лідія. МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІРЛАНДІЇ // Матеріали ІІІ-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: публічна політика та публічне управління» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІРЛАНДІЇ

 

Семерджи, Лідія,  

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ),

кафедра політології і  публічного управління та адміністрування,

студентка,

semerdgi19@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто модель національної системи освіти в Ірландії. Проаналізовані нормативно-законодавчі документи, які регулюють сферу освіти: Конституція,  Закони про вищу  та середню освіту. На їх основі визначена структура освіти: 1 рівень – початкова освіта, 2 рівень – середня середня та третій рівень, який поєднує вищу та професійну освіту. У статті представлений досвід Ірландії з організації національної системи освіти. Визначено систему фінансування та систему управління сферою освіти Ірландії (Республіки Ірландії) та повноваження органів на національному рівні. Представлені переваги ірландської системи освіти.

Ключові слова: Ірландія, основні ланки системи освіти Ірландії, модель освіти в Ірландії, фінансування освіти, система управління освітою.

 

MODEL OF THE NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM IN IRELAND

 

Semerdzhy, Lidiia,

National Pedagogical  Dragomanov University (Ukraine, Kyiv)

Department of Political Science and Public Administration  and Management

Student,

semerdgi19@gmail.com

 

SUMMARY

The article presents the experience of Ireland in organizing the national education system.  In this article are determined the structure of education in this country, the financing system and the education management system of Ireland (Republic of Ireland).

Key words: the main parts of the education system of Ireland, the model of education in Ireland, education financing, education management system.

 

 

Серед розмаїття систем освіти розвинутих європейських країн особливе місце посідає ірландська. Ірландія по праву може пишатися високим рівнем освіти свого населення – більше половини випускників середньої школи продовжують свою освіту у коледжах і вузах. У найтяжчі часи держава підтримувала школи й університети і сьогодні продовжує інвестувати в освіту великі кошти.

 

Вона привернула нашу увагу з декількох причин:

 - революційні темпи модернізації  виробництва у поєднанні зі збільшенням інвестиційних вкладів у сферу освіти ще раз підтвердили значення освітнього потенціалу для економічного розвитку країни.

- досвід Ірландії у збільшенні ефективності управління вищою освітою може бути використаний при розв’язанні аналогічних завдань і в Україні.

- однією з основних рис ірландської модернізації є залучення інвестиційних вкладів у сектор високих технологій.

 

Такий стрімкий розвиток освітньої системи Ірландії, в порівнянні з іншими європейськими країнами, і зумовив актуальність обраної теми. Обєкт – це  система освіти Ірландії. Предметом дослідження є специфіка освіти в Ірландії. Мета дослідження – проаналізувати систему освіти Ірландії, охарактеризувати її освітні ланки,  що і зумовило наступні завдання:

 • визначити систему управління освіти та повноваження органів на національному рівні;
 • проаналізувати систему освіти Ірландії (Республіки Ірландії) та її фінансування.

На національному рівні відповідальність за управління школами, інститутами, університетами, несе Департамент Освіти і Науки Ірландії.

Відповідно до розділу 13 (9) Закону про освіту (переглянутий у 2015 році) навчальні заклади проходять перевірки, інспекції: оцінка цілих шкіл у початковій та післядипломній школах, тематичні перевірки в післядипломних школах, оцінка програм у позашкільних навчальних закладах, оцінки центрів освіти, перевірка шкільних установ на підрозділах високої підтримки, спеціальних підрозділах та шкільних закладах дитини, оцінювання навчальних програм у початкових школах, оцінка надання школярам з особливими освітніми потребами у початкових школах і т. д. [15].

 

У кожній державі Євросоюзу створено відповідні організації, що є представництвами асоціації на місцях і покликані реалізовувати її мету і завдання. Даними організаціями на території Ірландії є:

 · Агентство з Управління Вищою Освітою (АУВО або the Higher Education Authority – HEA, засноване 1997 р.). До його функцій належить розробка загальної політики розвитку вищої освіти, координація і розподіл фінансів. Окрім цього, Агентство розглядає питання доцільності заснування та відкриття нових вищих навчальних закладів, визначає їх статус, функції;

 • · Рада з вищої освіти і навчальних сертифікатів (Higher Education and Training Awards Council – HETAC, заснована 2001 р.). До її функцій належить надання закладам вищої освіти навчальних сертифікатів; присвоєння кваліфікацій; встановлення і контроль над стандартами на всіх рівнях вищої освіти і навчання аж до ступеня доктора.

Для координації взаємодії вузів з урядовими структурами і організацією-посередником створені Конференція голів ірландських університетів (до неї входять президенти і голови Рад усіх університетів; головна мета – взаємодія з АУВО), Конференція адміністраторів ірландських університетів (мета – організація спільних програм розвитку вузів, кооперації і взаємодії), Ірландська рада з питань науки, технологій та інновацій (консультативний центр, який представляє університетську спільноту в урядових структурах).

 

Проаналізувавши нормативно-законодавчі документи, які регулюють сферу освіти виявлено, що освіта в республіці Ірландії є триступеневою: початкова (Primary) – 6 або 8 років, середня  (Secondary) – 5 або 6 років та (Third-level), який поєднує вищу та професійну освіту. В останні роки робиться акцент на те, щоб інтегрувати також дошкільну освіту, освіту дорослих і подальшу освіту в систему неперервного навчання.

 

По-перше, з’ясуємо особливості початкової освіти (Primary School, ірл. Bunscoil). Відповідно до закону про обов’язкову освіту ірландські діти повинні відвідувати початкову школу у віці 6 років. Однак у реальному житті більшість з них (а саме – близько 65 %) починає свій шлях до країни знань вже у 4 роки [12]. Характерним для освітньої політики Ірландії є надання права батькам самим вирішувати питання, коли їх дітям йти вчитися – з чотирьох, п’яти чи шести років.

 

Початкова школа є єдиною, обов’язковою, загальною, релігійною. Вона розрахована на 8 років і складається із двох років дошкільного навчання – (Montessori School), за яким ідуть 6 класів початкової школи [11, с. 65]. Програму навчання для початкових шкіл розробляє Департамент освіти та науки [7]. До обов’язкових предметів належать такі: англійська та ірландська мови, математика, музика, релігія, образотворче мистецтво, суспільствознавство, ремесла. Навчальний рік триває з вересня по червень, складається з трьох триместрів і включає канікули на Пасху та Різдво, а також літні канікули тривалістю 13 тижнів.

 

Після закінчення навчального року в початковій школі не передбачено офіційних іспитів. Основною відмінною рисою ірландських початкових шкіл є чіткий розпорядок і пильна увага до кожної дитини. Окрім вчителів і вихователів до кожної дитини прикріплений опікун (tutor), який особисто відповідає за розв’язання всіх можливих питань і проблем. До його обов’язків також входить інформування батьків стосовно успішності їхньої дитини, її поведінки, фізичного та психічного самопочуття [13].

 

На підставі отриманих даних виявлено особливості фінансування початкової школи. Відповідно до Конституції, ст. 42, п. 4, держава зобов'язана забезпечити безкоштовну початкову освіту. На практиці існують деякі державні школи, але більшість початкових шкіл є приватними і в основному фінансуються державою [6].

 

По-друге, визначимо специфіку середньої освіти (Secondary School, ірл. Meánscoil). В 12 років ірландська дитина переходить у середню школу. Середня школа ділиться на три рівні: Junior Cycle (молодша середня школа – три роки), Transition Year („перехідний рік”), Senior Cycle (старша середня школа – два роки) [11, с. 65].  

 

Junior Cycle представляє собою трирічний курс з 13 до 16 років, упродовж якого учні вивчають 9-11 предметів [13]. На даному етапі не передбачена яка-небудь спеціалізація. Академічна програма передбачає викладання трьох обов’язкових дисциплін – англійської, ірландської мови та математики, а також пропонує на вибір мінімум сім предметів з 27, затверджених Департаментом Освіти та Науки Ірландії.

 

Після закінчення трьох років навчання учні складають заключний державний іспит на отримання свого першого офіційного документа – сертифіката про молодшу середню освіту (Junior Certificate). В принципі, після цього ірландські підлітки можуть не продовжувати навчання, оскільки сертифікат вже підтверджує наявність освіти в його власника і являє собою базовий освітній мінімум, висвітлений у Конституції Ірландії.

 

Transition Year розпочинається у віці 14-15 років і триває 1 рік. Перехідний рік являє собою ірландський винахід, що дозволяє учням отримати життєвий та професійний досвід, ознайомитися з новими сферами діяльності та обрати напрям подальшої освіти [4]. Під час перехідного року основна увага дітей концентрується на питанні самовизначення, вихованні самодисципліни і свідомості. Особлива увага приділяється програмам обміну зі школами Франції, Німеччини та Іспанії [13].

 

Senior Cycle - являє собою дворічний заключний курс, який триває з 15 до 17 років і зорієнтований на підготовку до випускних іспитів на отримання сертифіката про закінчення середньої школи. Академічна різноманітність предметів наближена до університетських стандартів. Обов’язковими дисциплінами залишаються математика та англійська мова, також пропонується 4-6 дисциплін за власним бажанням, з яких, по завершенню курсу, мають бути складені випускні іспити. Досить велика увага приділяється наукам економічного та природничого циклу.

 

Після закінчення курсу старшої середньої школи учні мають скласти іспити з шести, семи або восьми предметів на отримання ірландського сертифікату зрілості. Результати екзаменів оцінюються з шести кращих предметів, при цьому максимальна кількість балів складає 600. При цьому учні можуть самостійно обирати одну з трьох програм на отримання сертифікату.

 1. The Leaving Certificate – атестат про середню освіту – являє собою найбільш розповсюджену програму, коли учень вибирає не менше 6 предметів, включаючи ірландську мову. Leaving Certificate – це ключ до університетів не тільки в Ірландії, а і в Європі та Північній Америці [13].
 2. The Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) – сертифікат про отримання професійно-технічної освіти. Ця програма схожа з Leaving Certificate, однак має більш професійно-технічний зміст і концентрується на технічних дисциплінах.
 3. The Leaving Certificate Applied (LCA) – сертифікат про прикладну підготовку. Дана програма зорієнтована на підготовку учня до дорослого і трудового життя. Оскільки LCA не дає права навчання в освітніх закладах третього рівня, ті учні, які успішно пройшли цикл, можуть відвідувати різноманітні курси подальшої освіти (Post Leaving Certificate courses) [3].

Розглянемо систему фінансування середньої освіти. На сьогоднішній день в Ірландії нараховується більше 800 середніх шкіл. Більшість з них належить некомерційним організаціям, органам місцевого самоврядування або приватним особам, однак, незважаючи на це, усі вони фінансуються ірландським урядом, повністю або частково. Приватні школи слугують ефективним засобом залучення інвестицій у сферу вищої освіти [4].

 

По-третє, проаналізуємо сферу вищої освіти Ірландії, яка являє собою третій рівень освітньої системи Ірландії і відповідає бінарній системі і одноярусній докторантурі.

 

Академічний рік зазвичай триває з вересня по червень і передбачає два або три семестри. Навчальний процес являє собою комбінацію 22 лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт. Як і в Англії, в Ірландії одним з головних педагогічних прийомів є індивідуальні заняття студента з викладачем (tutorials) — науковим керівником або куратором.

 

Більшість університетів має семестрову систему, а більшість коледжів увели систему модулів, метою чого є забезпечення більшої гнучкості для студентів і європейської мобільності завдяки використанню Європейської Системи Переводних кредитів (ECTS).

 

Університетський сектор представлений такими навчальними закладами: 1. Університет Дубліна, або The University of Dublin (Trinity College, TCD) – заснований у 1591, найстаріший університет Ірландії;

 2. Національний університет Ірландії, або The National University of Ireland (NUI) – заснований у 1908. Складається з чотирьох університетів:

 • Університетський коледж Дубліна, або University College Dublin (UCD);
 • Університетський коледж Корка, або University College Corc (UCC);

 · Національний університет Ірландії у Галвеї, або National University of Ireland, Galway (NUI-Galway);

 • Національний університет Ірландії у Майнуті, або National University of Ireland, Maynooth (NUI-Maynooth). NUI має також шість коледжів: - Королівський хірургічний коледж (Royal College of Surgeons in Ireland);  Педагогічний коледж св. Патріка (St Patrick's College); Коледж св. Анжели (St. Angela’s College of Education); Національний коледж мистецтва і дизайну (National College of Art and Design); Коледж готельного менеджменту Шенона (Shannon College of Hotel Management); Інститут громадської адміністрації (the Institute of Public Administration).

 3. Університет Лімерика (The University of Limerick);

 4. Дублінський Міський Університет (Dublin City University).

 

Університети пропонують програми для отримання ступеня бакалавра, магістра або доктора і широкий спектр дисциплін для вивчення. Окрім цього, пропонуються також програми подальшого і дистанційного навчання. Серед програм, які вивчаються на третьому рівні в Ірландії, можна зазначити такі:

1. Однорічний сертифікат (One-Year Certificate). Навчання – 1 рік.

2. Національний сертифікат (National Certificate). Навчання – 2 роки.

3. Національний диплом (National Diploma). Навчання – 3 роки або 1 рік після одержання National Certificate.

4. Ступінь бакалавра (Bachelors Degree). Навчання – 3-4 роки.

5. Диплом спеціаліста (Graduate Diploma). Навчання – 1 рік.

6. Ступінь магістра (Masters Degree). Навчання – 1-2 роки.

7. Ступінь доктора (Doctorate - PhD). Навчання – мінімум 3 роки.

 

Тривалість курсів на отримання певних ступенів залежить від факультету і спеціальності. Докторантура (PhD) може бути і одразу після здобутого звання бакалавра або після магістерської програми. Тривалість навчання коливається від трьох до чотирьох років і включає роботу над дисертацією.

 

Другу групу інститутів вищої освіти Ірландії складають технологічні інститути. На відміну від університетів, інститути володіють значно меншими можливостями самоуправління (хоча останнім часом помітна тенденція їх автономізації).

 

Наступну групу навчальних закладів третього рівня в Ірландії складають педагогічні коледжі – вісім загальною кількістю. Їх завдання полягає у підготовці вчителів початкової школи.

 

До четвертого сектора ірландської вищої освіти можна віднести приватні незалежні коледжі (Independent Colleges), які складають найменшу кількість, проте стрімко розвиваються в останні роки.

 

Що стосується фінансування вищої освіти, то університети Ірландії користуються значною автономією у питаннях самоуправління і проведення власної фінансової політики. На сьогоднішній день вони наділені правом володіння і розпорядження будівлями і обладнанням, самостійного планування і витрат бюджету, визначення академічної структури навчальних курсів, прийому та звільнення персоналу, визначення кількісних показників зарахування студентів. Проте, вони позбавлені права встановлювати розміри заробітної плати працівників.

 

В Ірландії діє 7 університетів, 13 технологічних інститутів, 8 педагогічних коледжів. Майже усі вони - 90% - є автономними і самокерованими, але фінансуються головним чином за державний рахунок. Останнім часом з’являються нові типи навчальних закладів – так звані незалежні коледжі. Вони є приватними і представлені переважно бізнес-коледжами і ІТ- школами (наприклад, Portobello College) [4].

 

Висновок. Отже, система освіти має багато ознак впливу складної історії країни. Конституція підкреслює первинну і виключну роль освітньо-виховного впливу сім’ї й залишає державі допоміжну роль, можливо, третю після сім’ї і церкви. Ірландська модель освіти є цікавою тому, що являє собою комбінацію традиційних і модернізованих компонентів; конструкцію сучасних інститутів, що відповідають вимогам ринку, збудовану на фундаменті однієї з найстаріших в Європі освітніх систем. Відповідальність за управління школами, інститутами, університетами несе Департамент Освіти і Науки Ірландії. В Ірландії триступенева освіта: початкова (Primary), середня (Secondary) та (Third-level)  який поєднує вищу та професійну освіту. Всі навчальні заклади контролюються на державному рівні спеціальними органами, які cтежать за відповідністю освітнього процесу прийнятим стандартам. Держава фінансує освіту, але не контролює безпосередньо більшість закладів, лишивши за собою встановлення стандартів і визначення узагальнюючих параметрів.

Ірландський  план дій стосовно освіти на 2016-2019 рр. полягає в тому, що ірландська система освіти і навчання повинна стати найкращою у Європі протягом наступного десятиліття [1]. Можемо констатувати, що так воно і буде, адже вже з їхнього Action plan for education зроблено багато.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Action plan for education (2016-2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/Department-of-Education-and-Skills-Strategy-Statement-2016-2019.pdf
 2. Constitution of Ireland [Електронний ресурс] / Constitution of Ireland // This text of the Constitution is a copy of the text enrolled on 27 May, 1999 pursuant to Article 25.5.2 – Режим доступу до ресурсу: https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Irish_Constitution_english.pdf.
 3. Second level education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.education.ie
 4. Запорожченко Ю. Г. Система освіти в Ірландії: методичні рекомендації до курсу «Порівняльний аналіз освітніх систем» / Ю. Г. Запорожченко. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 45 с.
 5. Ирландия: общие сведенья [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lhm.kiev.ua
 6. Конституція Ірландії [Електронний ресурс] / Конституція Ірландії – Режим доступу до ресурсу: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/ireland/irelnd-r.htm.
 7. Кучер Ю. А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Юлія Анатоліївна – Київ, 2008. – 20 с.
 8. Левченко Т. І. Європейська освіта: ковергенція та дивергенція (Монографія)/ Т. І. Левченко. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 656 с.
 9. Маношина Н.Б. Система образования в Ирландии. – М.: Научно-исследовательский институт проблем высшей школы, 1977. – 55 с.
 10. Мілютіна О. Концептуальні підходи до полікультурної освіти школярів у  розвинутих країнах світу / Ольга Мілютіна // Порівняльно-педагогічні студії. – 2009. – № 1. – С. 38–44.
 11. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c. : ISBN 966-8179-77-8
 12. Среднее образование в Ирландии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studyflight.ru
 13. Среднее образование в Ирландии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intellect-tour.ru
 14. Страны и народы. Научно-популярное геогр.- этнографич. изд. в 20 томах. Зарубежная Европа. Западная Европа. Редкол. В.П. Максаковский (отв. ред.) и др. – М.: Мысль, 1979. – 381 с., ил., карт.
 15. Форми шкільної перевірки [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу:https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/

 

 REFERENCES:

 1. Action plan for education (2016-2019).-Available at: https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/Department-of-Education-and-Skills-Strategy-Statement-2016-2019.pdf
 2. Constitution of Ireland. - Available at: https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Irish_Constitution_english.pdf.
 3. Second level education. – Available at: http://www.education.ie.
 4. Zaporozhchenko, Yu. (2007). H. Systema osvity v Irlandii: metodychni rekomendatsii do kursu «Porivnialnyi analiz osvitnikh system». Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
 5. Irlandiya: obschie svedenya . - Available at: http://www.lhm.kiev.ua
 6. Konstytutsiia Irlandii. – Available at: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/ireland/irelnd-r.htm
 7. Kucher Yu. A. (2008). Stanovlennia i reformuvannia serednoi i vyshchoi osvity Irlandii. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Levchenko,T.I. (2007). Yevropeiska osvita: koverhentsiia ta dyverhentsiia (Monohrafiia). Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].
 9. Manoshina,N.B. (1977). Sistema obrazovaniya v Irlandii. – Moskva: Nauchno-issledovatelskiy institut problem vyisshey shkolyi knyha [in Russian].
 10. Miliutina, O. (2009). Kontseptualni pidkhody do polikulturnoi osvity shkoliariv u  rozvynutykh krainakh svitu (Ser. 1), (pp. 38-44) [in Ukrainian].
 11. Sysoieva, S.O.,& Krystopchuk, T.Ie.(2012). Osvitni systemy krain Yevropeiskoho Soiuzu: zahalna kharakterystyka navchalnyi posibnyk. Rivne: Ovid [in Ukrainian].
 12. Srednee obrazovanie v Irlandii. – Available at: http://www.studyflight.ru
 13. Srednee obrazovanie v Irlandii. – Available at: http://www.intellect-tour.ru
 14. Maksakovskiy V.P. (еt al.). (1979). Stranyi i narodyi. Zarubezhnaya Evropa. Zapadnaya Evropa. (Vol. 3). Moskva: Myisl [in Russian].
 15. Formy shkilnoi perevirky. – Available at: https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/


Обновлен 22 авг 2018. Создан 20 дек 2017