КАФЕДРА @ UA

 

Романенко, Володимир. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУДАНУ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017.
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУДАНУ

 

Романенко, Володимир,

магістр,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ),

Інститут міжнародних відносин,

e-mail: rvwork2@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ:

Згідно тимчасової конституції 2005 року, основною системою управління в Судані є Федералізм. Структура системи управління виглядає наступним чином: Національні управління, які здійснюють владу для захисту суверенітету Судану, гарантуючи безпеку своїх земель і підвищення добробуту її народу. Управління штатів, котрі здійснює владу на рівні штатів (система місцевого самоврядування). Всього в Судані 17 штатів.

Незважаючи на існування значної кількості політичних партій - від соціалістичних до ісламістських, - владою володіє тільки одна партія - Національний конгрес. Згідно типології партійних систем, партійна система Судану, що встановилася в подібному вигляді після прийняття нової конституції, може бути визначена як система домінуючої партії. Однак фактично вона відтворює існуючу в Судані до її прийняття однопартійну систему.

Ключові слова: менеджмент, Судан, право, суспільство, форма правління, вибори, виборча система.

 

MAIN FEATURES OF POLITICAL MANAGEMENT IN SUDAN 

 

Romanenko, Volodymyr,

MA,

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv),

Institute of International Relations,

e-mail: rvwork2@gmail.com

 

SUMMARY:

According temporary Constitution in 2005, the main control system in Sudan is federalism. The structure of the control system is as follows: National government, which carry power to defend the sovereignty of Sudan, ensuring national security land and Improving own welfare of the people. Management states that exercise power at the state level (the system of local self-government). A total of 17 states of Sudan.

Despite the existence of a significant number of the political parties - from socialist to Islamist – has only one party - the National Congress. According variety of party systems, Sudanese party system something set in such a position  after a new constitution, can be identified as system with the dominant party. But in fact it plays in Sudan to existing own adoption of a one-party system.

Keywords: management, Sudan, law, society, government, elections, election system.

 

 

Політична система Судану

Згідно Тимчасової Конституції 2005 року (прийнятої ще до відділення Південного Судану), Судан є «демократичним, децентралізований, мультикультурний  в якому співіснує різні раси, етнічні групи і релігія».

 

Президент Судану є одночасно главою держави і главою Ради міністрів (уряду), яке він же і формує. Виконавча влада належить президенту і уряду. Президент є також головнокомандувачем збройними силами країни. Президент наділений широкими повноваженнями: зокрема, він контролює діяльність органів виконавчої влади, здійснює призначення на конституційні і судові посади, має право скликати, відкладати і завершувати сесії законодавчого органу, оголошувати війну і надзвичайний стан, пропонувати поправки до Конституції і законодавства, затверджувати закони, визначати і направляти зовнішню політику держави.

 

Відповідно до поправок, внесених до Конституції в січні 2015 року, президент отримав право призначати губернаторів штатів (раніше вони обиралися загальним голосуванням). Президент може бути підданий відмови від посади у разі визнання винним у державній зраді або серйозному порушенні Конституції, але для передачі звинувачення в Конституційний суд воно повинно бути підтримано ¾ загального числа депутатів Національного законодавчого органу [1].

 

Президент обирається загальним голосуванням строком на 5 років. На президентських виборах 2010 року перемогу здобув Омар аль-Башир, який набрав понад 68% голосів у першому турі.

 

Законодавча влада, а також представницькі та наглядових функції наділяються Національної законодавчим орган, що складається з двох палат - нижня, Національна асамблея, і верхньої, Рада штати. Депутати Національної асамблеї обираються на прямих загальних виборах. Рада штатів формується шляхом непрямих виборів: парламенти штатів обирають в нього по два представника від кожного штату (не з числа самих депутатів місцевих парламентів) [2].

 

Наявність Ради штатів дозволяє регіонам відстоювати свої інтереси в рамках законодавчого процесу на національному рівні. Будь схвалений Національною асамблеєю законопроект передається на розгляд спеціального між палатного комітету, і якщо цей комітет вирішить, що законопроект зачіпає інтереси штатів, він передається до Ради штатів.

 

У цьому випадку Рада штатів може прийняти поправки до законопроекту більшістю в 2/3 голосів і, не повертаючи документ Національній асамблеї, представити його на підпис Президенту. Крім того, Рада штатів грає важливу роль у формуванні Конституційного суду: президент може призначати або знімати з посади суддів Конституційного суду лише за погодженням із 2/3 депутатів Ради штатів.

 

У Судані існує багатопартійна система. Всього в країні зареєстровано понад 60 політичних партій. Правляча партія «Національний конгрес Судану» (НКР), лідером якої є президент Башир, на виборах 2010 року набрала понад 68% голосів і отримала 323 місця (з 450) в Національній асамблеї та 25 (з 50) - у Раді штатів. НКС - права консервативна партія, в ідеології якої поєднується елементи ісламізм, панарабізм і націоналізм; виступає за введення шаріату в якості основи конституції Судану.

 

До числа найбільш впливових політичних партій Судану відносяться наступні:

 

- Юніоністської-демократична партія (ЮДП). Заснована в 1953 році в результаті злиття кількох юнионистских партій, які виступали за об'єднання Судану і Єгипту в тій чи іншій формі. Нинішню назву придбала після чергової реорганізації в 1967 році. Світська ліберальна партія соціал-демократичної орієнтації, займає центристські позиції. Має 4 місця в Національній асамблеї. Лідер ЮДП є Мухаммад Осман аль-Міргані. Він вважається нащадком Пророка Мухаммада і очолює суфійські братство Хатмійя, на економічну і фінансову міць якого спирається ЮДП. У 2011 році ЮДП покинула табір опозиції і увійшла в уряд. Цей крок призвів до декількох розколів в рядах партії, і зараз 5 угруповань претендують на право використовувати назву «ЮДП».

 

- Народний конгрес. Опозиційна партія ісламізму, яка відкололася від НКР в 2000 році. Очолює партію історичний лідер суданських братів-мусульман шейх Хасан ат-Турабі. Партія має 4 депутатів в Національній асамблеї.

 

- Національна партія аль-Умма (Партія нації). Опозиційний центристська партія, які висувають ідеї суданський націоналізму і ісламська демократія. Створена в 1945 році. Її лідером з 1964 року є ас-Садик аль-Махді, колишній прем'єр-міністр Судану (1986-1989), який також очолює впливове суфійські братство Ансарійя. Аль-Умма має 1 місце в Національній асамблеї. На початку 2000-х років пережила ряд розколів, в результаті чого з неї виділилися Партія аль-Умма - Реформа і Оновлення, ПАРТІЯ аль-Умма - Головне керівництво, Федеральна партія аль-Умма, які входять в урядову коаліцію.

 

- Суданська комуністична партія. Одна з найстаріших партій Судану, створена в 1946 році. Активно співпрацює з іншими силами опозиції, закликає до встановлення соціалізму при збереженні багатопартійної системи. Лідер - Мухаммад Мухтар аль-Хатиб.

 

Крім того, в Судані діють кілька опозиційних військово-политичних угруповань, об'єднаних в Революційний фронт Судану.

 

 

Правова база виборчого процесу

Правову основу виборчого процесу в Судані становлять: Тимчасова Конституція, прийнята в 2005 році (в січні 2015 року внесено ряд поправок); Закон про політичні партії від 2007 року; Національний закон про вибори від 2008 року з поправками 2014 року. Крім того, порядок організації і проведення електоральних процедур визначається документами Національної виборчої комісії. Серед них - Загальні правила проведення виборів відповідно до Закону про вибори від 2008 року з поправками 2014 року, а також постанови Національної виборчої комісії і різні інструкції (з проведення реєстрації виборців, з проведення голосування, щодо здійснення спостереження за виборами і т.ін.) [3].

 

Система виборчих органів

Вищий виборчий орган Судану є Національним виборчої комісія. Її метою проголошується «забезпечення і гарантія можливості всіх громадян здійснювати свої політичні права, що стосуються висунення кандидатур та вільного волевиявлення шляхом таємного голосування на періодичних виборах, а також висловлення своєї думки на референдумах, що проводяться відповідно до положень Конституції та Закону про вибори».

 

Згідно з Конституцією (2005, 141 Стаття) Національна виборча комісія створюється «в складі 9 незалежних, компетентних, непартійних, неупереджених і представницьких діячів, які визначаються і призначаються Президентом Республіки». Винятковими функціями Національної виборчої комісії є щорічна підготовка і перевірка списку виборців, а також організація і нагляд за проведенням виборів на рівні держави і штатів (провінцій) і референдумів відповідно до Конституції та законів.

 

Закон про національні виборах (2008 року) додає до числа функцій Національної виборчої комісії наступні:

- визначення географічних меж виборчих округів;

- вироблення загальних правил проведення виборів і референдумів та прийняття необхідних заходів для їх реалізації;

- вироблення правил ведення передвиборної агітації кандидатами, створення списку виборчих символів, реєстрація довірених осіб кандидатів і спостерігачів;

- визначення процедур і графіків реєстрації та голосування, а також заходів для забезпечення вільного, справедливого і таємного характеру виборів;

- проведення підрахунку голосів та виборчих бюлетенів, визначення порядку підведення остаточних результатів виборів або референдуму і оголошення цих результатів;

- прийняття рішення про відстрочення будь-яких виборів або референдуму через будь-яких екстрених обставин відповідно до положень закону, а також визначення нового терміну виборов3;

- скасування результатів виборів або референдуму на підставі рішення Вищого національного суду, якщо встановлено наявність порушень на якій-небудь ділянці або в будь-якому виборчому окрузі, а після усунення порушень - проведення повторних виборів в цих місцях не пізніше, ніж через 60 днів;

- встановлення зразків форм і документів, що використовуються під час виборчого процесу;

- розробка процедур реєстрації кандидатів, вивчення реєстраційних документів і зняття кандидатур;

- вжиття заходів щодо осіб, які вчиняють протиправні дії і електоральні порушення, а також щодо будь-яких посадових осіб, які порушують положення закону про вибори;

- встановлення і підтримання контактів з політичними партіями;

 

Відповідно до закону про вибори, президент призначає членів Національної виборчої комісії за згодою першого віце-президента і кваліфікованої більшості членів Національних зборів. З числа членів Національної виборчої комісії А президента, за погодженням з першим Віце-президентом, призначає голова і заступник голови Комісії. Голова і його заступник працюють в Комісії на умовах повної зайнятості. Термін повноважень членів Національної виборчої комісії - шість років, проте президент може попросити їх продовжити роботу ще на один шестирічний термін. При формуванні Національної виборчої комісії має забезпечуватися представництво жінок і різних соціальних груп.

 

Система виборів і розподілу місць

На президентських виборах використовується мажоритарна система абсолютної більшості.

На парламентських виборах використовується змішана мажоритарно-пропорційна електоральна формула. 5 0% депутатів обираються за одномандатними мажоритарними округами за системою відносної більшості. 20% депутатів обираються за системою пропорційного представництва за закритими партійними списками на рівні штатів. Ще 30% становить квота для жінок, яка заповнюється за допомогою виборів за закритими жіночим партійними списками за пропорційною системою також на рівні штатiв [5]. Кількість місць в Національній асамблеї на виборах в 2015 році складе 4266. З них 213 заповнюються в одномандатних округах, 128 - по жіночим списками і 85 - за партійними списками. Існуючий Раніше 4-відсотковий виборчий бар'єр Скасовано до Закону поправки про вибори в 2014 рік.

При розподілі голосів, що залишилися після першого розподілу на основі виборчої квоти, використовується метод найбільшого залишку (до цього використовувався метод найбільшої середньої). У разі рівного розподілу залишків оспорюване місце віддається партії, що має найменшу кількість місць.

 

Особливості політичних процесів 

Зовнішні впливи на формування і функціонування політичних інститутів. Історія виникнення сучасної суданської державності свідчить про запозичення переважної частини політичних інститутів в результаті тривалого періоду кондомініуму. Проте швидке прийняття цих інститутів і високий рівень демократії в періоди цивільного правління показують паралельність розвитку власних політичних інститутів, зокрема інститутів місцевого самоврядування. Це розвиток було закладено в період, що передував входженню Судану до складу Османської імперії. При цьому політична нестабільність Судану, постійна зміна влади, в тому числі в результаті військових переворотів, вказує на істотні суперечності між запозиченими політичними інститутами і інститутами традиційними - виникли безпосередньо всередині країни. Внутрішні конфлікти і розколи. Ситуація в Судані з точки зору наявності гострих конфліктів може бути визначена як глибоку кризу. Згідно «Барометр конфліктів», даного конфлікту присвоєна 5-я категорія - «війна».

 

Один з конфліктів має тривалу історію і пов'язаний зі статусом трьох південних провінцій. Після проголошення незалежності країни південні провінції почали активно брати участь в політичному житті країни, зберігаючи, проте, ідею автономії. Фактором, що впливав на формування спільної ідентичності суданців, стала єдина державна і політична система, розвиток секуляризації. Однак тенденції арабизации і ісламізації країни привели до поглиблення розколу всередині Судану. Виникнення партизанського руху поклало початок громадянській війні, яка з незначними періодами перемир'я триває вже майже 50 років. Отримання південними штатами регіональної автономії в 1973 р не вирішило цієї проблеми, демонструючи культурні коріння внутрішньодержавного конфлікту. Однією з основних точок протистояння було збереження шаріату як основного джерела законодавства.

 

Сторонами в конфлікті на півдні Судану були Суданський народно-визвольний рух / Армія (СНОД / А) і центральний уряд країни. Крім національної та релігійної ворожнечі присутній конфлікт інтересів, пов'язаних з ростом видобутку нафти, особливо після 1997 р Ряд угод, укладених між урядом і повстанцями, формально зупинив конфлікт. Мирний договір, підписаний в січні 2005 р, відкладав остаточне вирішення питання про статус південних регіонів Судану на 6 років, надаючи південь автономію, включаючи самоврядування і рівну частку в відрахуваннях від доходів, одержуваних від експлуатації природних ресурсів, в першу чергу нафти. Християнство і традиційні релігії отримали рівні права з ісламом. Однак загибель лідера повстанців Джона Гаранга в авіакатастрофі восени 2005 р поставила під питання виконання угод і викликала нову хвилю насильства. Проблема ускладнювалася фрагментацією повстанців, появою нових сторін конфлікту з урядом (і ополченням «Джанжавід»).

 

У лютому 2003 р почався ще один збройний конфлікт, коли найбільші повстанські угрупування Суданська визвольна армія (САОСД) і Рух за справедливість і рівноправ'я (ДСР) почали збройну боротьбу проти уряду, протестуючи проти расової дискримінації і економічної експлуатації жителів південних провінцій. Проти повстанців діяло також арабське ополчення «Джанжавід» ( «Дияволи на конях»), пов'язане з тарикатом Ансарійа і партією «Умма». Ополчення підтримувалося також урядом Судану. Конфлікт в Дарфурі, що почався в 2003 р, викликав гуманітарну катастрофу в країні. З його початку в Дарфурі загинули, за різними оцінками, до 400 тис. Чол., 2,6 млн стали біженцями, понад 3 млн чол. існують за рахунок поставок гуманітарної допомоги. Для запобігання подальших зіткнень в Дарфурі були розміщені миротворці Африканського союзу, а потім і ООН (розміщені з 2008 р). Одним з найважливіших факторів конфлікту є перерозподіл доходів від видобутку нафти в провінції Дарфур.

 

21 вересня 2010 року міністр Судану у справах інформації та друку заявив, що громадянам Південного Судану, які проживають на території Північного Судану, буде відмовлено в наданні громадянства. Після масових протестів 13 листопада між Північним і Південним Суданом було підписано угоду, згідно з яким громадяни Судану мають свободу вибору проживання на території Північного або Південного Судану зі збереженням всіх цивільних прав і свобод. Сторони дійшли згоди про надання Південному Судану перехідного періоду, проведення референдуму з питань незалежності і громадянства.

 

З 9 по 15 січня 2011 року в Південному Судані відбувся референдум з питання про відділення Південного Судану. За підсумками голосування, 98,83% проголосували, висловилися за незалежність півдня. 9 липня 2011 року була проголошена незалежність Південного Судану. 14 липня Південний Судан став членом ООН.

 

Національний конгрес. Партія є наступницею Національного ісламського фронту (ал-Джабхат ал-Ватанен ал-іслам), організованого для участі у виборах 1986 р лідера «Мусульманського братства» Хасана ат-Турабі, відомого як ідеолога реформ з розширення сфери дії шаріату в період правління Німейрі. Партія отримала високу підтримку на виборах. Після приходу до влади ал-Башира ат-Турабі став одним з перших осіб держави.

 

У 1996 р партія увібрала в себе більшість політичних та інших громадських організацій, монополізувавши право на об'єднання, і була перейменована в Національний конгрес. Протиріччя між ал-Баширом і ат-Турабі привели до відходу останнього з партії. Ат-Турабі створив нову партію - Народний національний конгрес, що не має, однак, впливу, аналогічного Національному ісламському фронту. Він і його прихильники були заарештовані в 2001 р Національний конгрес очолив президент республіки ал-Башир.

 

Партія «Умма». Є правоцентристською партією з тривалою історією. Найбільшою підтримкою користується серед належать до тарикату Ансарійа мусульман провінцій Білий Ніл, Західний Дарфур і Кордофан. На виборах 1986 р отримала більшість в парламенті. Партія традиційно підтримує секуляризацію права. У минулому для партії була характерна пролівійская і антіегіпетской орієнтація, зараз вона підтримує дружні відносини з західними країнами. Особисті дружні зв'язки з політичними діячами Великобританії підтримує лідер партії, в минулому - прем'єр-міністр країни ал-Махді.

 

Після приходу до влади ал-Башира керівники і багато членів партії були арештовані. Пізніше, в 1996 р їм було запропоновано увійти до нового уряду. Ал-Махді відповів відмовою і іммігрував до Еритреї, потім до Єгипту. Партія увійшла в антиурядовий Національний демократичний альянс.

 

У 1999 році, коли намітилися зміни в курсі режиму Башира, ал-Махді одним з перших уклав з ним угоду про співпрацю і брав участь в розробці нової конституції. Партія вийшла з НДА, але бойкотувала вибори 2000 р.

 

Юніоністська-демократична партія (ЮДП). Партія є правоцентристською, користується найбільшою підтримкою мусульман, що належать до тарикату Хатмійа (північ і схід Судану). У парламенті 1986 р становила коаліцію з «Уммой». Партія тривалий час знаходиться в стані розколу - частина її членів підтримує збереження ролі шаріату, інша частина, представлена ​​в цілому більш молодим поколінням, виступає за секуляризацію держави. Після заяв в 1994 р лідера партії Османа ал-Міргані про підтримку шаріату і можливості розвитку Судану як теократичної держави від партії відкололася група, очолювана колишнім прем'єр-міністром Судану Шаріфом ал-Гінді, що підтримує відділення релігії від держави, не дивлячись на власний статус політичного лідера . Частина членів і керівників партії перебували в імміграції через переслідування, в 2000 р велика частина з них повернулася в Судан. Кілька лідерів партії прийняли пости в новому уряді, сформованому в 2001 р.

 

Суданська комуністична партія (СКП). Партія була створена в 1946 р і очолювала боротьбу за незалежність. Пізніше партія виступала проти режиму Аббуда і підтримала прихід до влади Німейрі. На виборах 1986 р партія виступала в опозиції ісламському фундаменталізму, основними програмними положеннями були скасування шаріату і прийняття секулярної, демократичної конституції. СКП прийняла один з постів в новому уряді.

 

З приходом до влади ал-Башира лідер партії, Мухаммад Мансур і багато членів партії були арештовані. СКП активно брала участь в Національному демократичному альянсі і засудила співпрацю «Умми» з режимом ал-Башира. Зараз партія, особливо нове покоління її членів, підтримує більш помірний курс СКП, який дозволив би їй залучити прихильників.

 

Південно-Суданська політична асоціація. Одна з найбільших південних партій, була створена політиками, які брали участь в боротьбі за автономію в 1985 р Її лідер, Самуель Ару Бол, займав пост помічника прем'єр-міністра в перехідному уряді [6].

 

Слід також назвати такі партії, як Суданський африканський народний конгрес, Суданська національна партія, Ісламська соціалістична партія, Суданський африканський конгрес і ін.

 

У 2000 р на виборах в нижню палату парламенту більшість місць отримала партія Національний конгрес (355 місць з 360, або 98,61%). Провідні партії країни вибори бойкотували. У 2005 р в нижню палату парламенту депутати не обиралися, а були призначені (відповідно до умов мирної угоди 2005 року).

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1)     Атлас світу: Максимально докладна інформація / Керівники проекту: А. Н. Бушнев, А. П. Притвор. - Москва: АСТ, 2017. - С. 68, 96 с.

2)     Оцінка (прогноз) Департаменту з економічних і соціальних питань ООН на 1 липня 2015 року: Total Population - Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility, 2015-2100) .xls // Population Division Download Files

3)     Судан (держава) // Велика радянська енциклопедія: [в 30 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Радянська енциклопедія, 1969-1978.

4)     «Протокол про дозвіл Аб'ейского конфлікту», Уряд Республіки Судану і Народно-визвольного руху / армії, 26 травня 2004 року (підтримуваним reliefweb.int)

5)     Райі, Мубарак Б. (1978). Судан цивілізації. Демократична Республіка Судан, Міністерство культури та інформації. c. 64.

6)     Бехтольд, Пітер Р. (1991). «Більша Турбулентність в Судані». У Фоллем, Джон. Судан: Держава і суспільство в умовах кризи. CA: Westview Press. р. 1.

 

REFERENCES:

1)     World Atlas: the most detailed information / Project Manager: A. Bushnev AP porch. - Moscow: AST, 2017. - S. p.68 - 96.

2)     Estimation (forecast) of the Department of Economic and Social Affairs on July 1, 2015: Total Population - Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility, 2015-2100) .xls // Population Division Download Files

3)     Sudan (country) // The Great Soviet Encyclopedia: [in 30 vol.] / Ch. Ed. AM Prokhorov. - 3rd ed. - M .: Soviet Encyclopedia, 1969-1978.

4)     "Protocol for permission Ab'eyskoho conflict" and the Government of the Republic of the Sudan People's Liberation Movement / Army, May 26, 2004 (supported reliefweb.int)

5)     Rayi, Mubarak B. (1978). Sudan civilization. Democratic Republic of the Sudan Ministry of Culture and Information. p. 64.

6)     Behtold, Peter R. (1991). "Most Turbulence in Sudan." In the Fall, John. Sudan: State and society in crisis. CA: Westview Press. p. 1.

 

 

 Обновлен 13 фев 2018. Создан 20 дек 2017