КАФЕДРА @ UA

 

Казанська, Інна. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПІД ЧАС РЕФЕРЕНДУМУ 2016 РОКУ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 201
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПІД ЧАС РЕФЕРЕНДУМУ 2016 РОКУ

 

Казанська, Інна,

магістр міжнародної інформації,

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ, Україна),

Інститут міжнародних відносин,

кафедра міжнародної інформації,

i.kazanska@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізований політичний менеджмент Республіки Італії під час проведення Конституційного референдуму 2016 року. На референдум було винесено питання про схвалення законопроекту щодо зміни Конституції Італії, в результаті якого могла кардинально змінитися політична система країни: порядок формування Сенату, скорочення його чисельність, функції і повноваження, фінансування. Проведення конституційного референдуму було зумовлено недоліком структурних реформ, які повинна була вирішити новообрана політична система. Проте зміна конституції істотно підвищила б загрозу надмірної концентрації влади і односторонніх рішень, про що неодноразово заявляли політичні лідери, порівнюючи масштаб референдуму з виборами Президента США та референдумом в Британії 2016 року. В статті були досліджені політичні умови та наслідки проведення Конституційного референдуму.

Ключові слова: політичний менеджмент, політика Італії, італйський референдум 2016, конституція Італії.

 

 

CHARACTERISTICS OF POLITICAL MANAGEMENT OF ITALIAN REPUBLIC DURING REFERENDUM 2016

 

Kazanska, Inna,

Master of international information,

Kyiv National university of Taras Shevchenko,

Institute of international relations,

International information department,

i.kazanska@gmail.com

 

SUMMARY

The article researches political management of Italian Republic during Constitutional referendum 2016. The adoption of the draft law of Italian Constitution was raised on the referendum that could change drastically the political system of Italia: Senate formation, its reduction, functions and powers, financing. Constitutional referendum was caused by drawbacks of structural reforms that had to be solved by the new political system. Though this change to Constitution would increase significantly a threat of immerse concentration of power and unilateral decision-making. Political leaders compared the scale of referendum with the USA President elections and Brexit emphasizing on the importance of its outcome. The article dwells on the political conditions and implications of Constitutional referendum.

Key words: political management, Italian politics, Italian referendum 2016, Italian Constitution.

 

 

Об’єктом дослідження є конституційний референдум в Італії 2016 року.

Предметом дослідження є основні тенденції, процеси та механізми, а також концептуальні засади проведення та реалізації референдуму у 2016 році.

Наукові методи. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні наукові методи найбільш ефективні для пізнання інформаційної сфери. Поєднання методів спостереження, порівняння, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, аналогії, формалізації, аксіоматичного та гіпотетичного методу зумовила розгляд проблем проведення референдуму у даному регіоні. 

 

Італія - ​​класична парламентарна республіка. Провідну роль в системі вищих державних органів грає парламент. Парламент Італії історично має двопалатну структуру і складається з палати депутатів і сенату. Палата депутатів включає 630 депутатів, а сенат за чисельністю вдвічі менше - 315 сенаторів. 5 сенаторів можуть бути довічно призначені президентом за видатні заслуги перед Італійською Республікою. Також довічними сенаторами є по праву колишні президенти [1].

 

Виборча система Італії має свої особливості. Право обирати палату депутатів мають громадяни, які досягли 18-річного віку, а бути обраним в дану палату - громадяни, які досягли 25 років. Право обирати сенат мають громадяни, які досягли 25 років, а бути обраними до сенату - громадяни, які досягли 40 років. Це найвищий в Європі віковий ценз як для пасивного виборчого права (кандидатів у сенатори), так і активного (виборців, що беруть участь у виборах сенаторів); таким чином, сенат обирається більш дорослими громадянами, ніж Палата депутатів, причому під час виборів в сенат більш дорослі виборці обирають «більш дорослу» за віком палату, що має на меті зробити «верхню» палату більш «мудрої», досвідченої, виваженої, ніж «нижня» [2].

 

При виборах 1/4 депутатів за пропорційною системою використовується 4-відсотковий загороджувальний бар'єр для партій, а при виборах 1/4 сенаторів за пропорційною системою загороджувальний бар'єр не використовується. У Сенат обираються сенатори від областей пропорційно їх чисельності населення (чим більше по населенню область - тим більше сенаторів), причому область Валле д'Аоста обирає тільки 1 сенатора, область Молізе - 2; інші - набагато більше (приблизно 10 - 15), але не менше 7. Термін повноважень палат - 5 років [1].

 

Конституція докладно не говорить про повноваження парламенту. На практиці ж італійський парламент має необмежену компетенцією. Він може прийняти до свого розгляду будь-яке питання, що не належить до компетенції інших органів, оскільки при парламентській республіці (якою є Італія) парламент - вищий орган державної влади.

 

Особливістю італійського парламенту є також наявність «сильної» верхньої палати. На відміну від інших країн обидві палати парламенту Італії стверджують уряд, контролюють його діяльність, обирають інших посадових осіб, мають приблизно рівні права [2].

 

Специфікою Італії є наявність такого унікального інституту, як народне вето. Народне вето - це референдум проти закону, прийнятого парламентом. Даний референдум призначається порівняно нескладно: він проводиться, за ініціативою або 500 тис. Виборців (приблизно 1% громадян Італії), або за рішенням 5 (з 20) обласних рад.

 

У разі проведення такого референдуму голосування йде проти прийнятого закону. Якщо проти закону проголосують більше половини виборців, що беруть участь в референдумі, а в голосуванні візьмуть участь понад 50% зареєстрованих виборців, то такий закон вважається скасованим [3].

 

Інститут народного вето міцно увійшов в законодавчий процес Італії і застосовується досить часто. Подібні референдуми проводилися в 1974, 1978, 1981, 1985, 1987, 1990, 1991, 1993, 1995, 1999, 2000, 2005, 2006, 2016 рр. (Приблизно 1 раз в 3 - 4 роки), причому на одному референдумі зазвичай вирішується доля кількох законів. Народне вето не можна проводити за рік до закінчення повноважень парламенту і через рік після його обрання, а також в останні 3 місяці кожного року. Таким чином, протягом 5-річної легіслатури парламенту народне вето може бути застосоване лише в межах 2,5 років [2]. Завдяки народному вето в Італії було скасовано понад 30 законів, прийнятих парламентом.

 

З моменту прийняття конституції в 1947 році в Італії було три конституційних референдуму в 2001, 2006 і 2016 рр.

 

Конституційний референдум 2016 року в Італії відбувся 4 грудня. На референдум було винесено питання про схвалення законопроекту щодо зміни Конституції Італії, в результаті якого кардинально змінюється політична система країни: змінюється порядок формування Сенату, скорочується його чисельність, зменшуються функції і повноваження, скорочується фінансування [4].

 

Конституційний законопроект, запропонований в 2014 році прем'єр-міністром Ренці і його лівоцентристської Демократичної партією, після прийняття в першому читанні 13 жовтня 2015 роки (Сенат) і 11 січня 2016 роки (палата депутатів) був остаточно прийнятий 20 січня 2016 роки (Сенат) і 12 квітня 2016 (палата депутатів). Але для негайного прийняття голосів не вистачило до кваліфікованої більшості дві третини. Відповідно до статті 138 Конституції Італії, щоб стати законом даний законопроект має бути підтриманий на референдумі.

 

Запропонована урядом реформа являла собою пакет законопроектів, що стосується структури виконавчої і законодавчої влади та її відносин з місцевим самоврядуванням. Тому питання, що стояло в бюлетені, фактично складалося з чотирьох частин: «Чи підтримуєте ви текст конституційного подолання системи двох рівноцінних палат парламенту, щодо скорочення операційних витрат установ, щодо скасування Національної ради з економіки та праці і з перегляду глави 5 частини 2 Конституції» [3].

 

По суті, мова йде про ліквідацію так званого ідеального двопалатного парламентаризму. Наразі в сенаті Італії верхня палата парламенту повністю дублює функції палати депутатів, або нижньої палати. Різниця лише в тому, що в сенаті вдвічі менше депутатських крісел (315 проти 630). Кожен законопроект повинен пройти обидві палати з незмінним текстом. При найменших правках в одній з них інша повинна його розглядати заново, і, як показує практика, цей процес може тривати до нескінченності.

 

Пропозиції уряду зводилися до зменшення ролі сенату. За планом, число сенаторів мало скоротитись до ста і вони представляли регіони; з повноправного законодавчого органу сенат ставав консультативним, скасовувалось обов'язкове схвалення ним усіх законопроектів. Крім того, він позбавлявся права на винесення вотуму недовіри уряду.

 

Одночасно пропонувалося розділити сфери відповідальності центрального уряду і регіональних влад, а також змінити правила розгляду петицій. Раніше для подачі законопроекту в парламент потрібно зібрати 50 тис. підписів, але депутати могли і не розглядати його. На референдумі було запропоновано підвищити квоту до 150 тис. підписів, і ігнорувати таку петицію депутати вже не змогли би.

 

Національну раду з економіки і праці (CNEL), що з'явилася в 1957 році і є виборним експертним органом при уряді, кабінет хотів скасувати, оскільки вважав її непотрібним рудиментом колишньої структури виконавчої влади. Економія від цього кроку за остаточною оцінкою Ренці складала € 20 млн на рік. [4]

 

Передбачалося також скасування провінцій - адміністративних одиниць другого рівня, подібних російським районам.

Всі ці пропозиції були оформлені як урядовий законопроект і внесені в парламент ще навесні 2014 року, всього через два місяці після того, як Ренці став прем'єром. Що не дивно: положення про зменшення ролі сенату і скорочення числа його членів були в програмі Демократичної партії Ренці на виборах 2013 року.

 

З жовтня 2015 року по квітень 2016-го пакет з невеликими поправками двічі отримував схвалення палати депутатів і двічі - підтримку сенату. Однак в кожному випадку законопроект набирав просту більшість голосів замість необхідного кваліфікованої більшості в дві третини. Тому Ренці зважився на проведення референдуму.

 

Анонсуючи його в січні 2016 року, італійський прем'єр заявив, що в разі поразки піде у відставку [5].

 

За італійськими законами, публікація опитувань громадської думки припиняється за два тижні до «дня тиші». Останні дані були оприлюднені 18 листопада компанією Lorien Consulting: 38% італійців висловилися за реформу, 45% - проти, 17% не визначилися з вибором. Опитування, опублікований 17 листопада газетою Il Sole 24 Ore, дав дещо інший результат: італійці в цілому підтримують реформи, які Ренці обіцяє провести в разі перемоги на референдумі. Зокрема, 57% опитаних згодні з ослабленням ролі сенату на користь палати депутатів, 83% підтримують введення ліміту часу для парламенту на обговорення тих чи інших питань. При цьому 60% респондентів чи знайомі з деталями пропозицій, а 61% відзначили, що незадоволені діями уряду [4].

 

Пропозиції Ренці - це спроба навести порядок в нестабільних і заплутаних відносинах між законодавчою і виконавчою владою, що гальмують процес прийняття рішень, пише The Washington Post. З іншого боку, можна розглядати це як скасування системи противаг, яка послаблює уряд перед обличчям зростаючої підтримки популістів, вказує видання. За це Ренці критикують ліві політики і вчені.

 

Невизначеність підсумків референдуму була обумовлена ​​складним сучасним політичним ландшафтом Італії та економічними труднощами, які країна зараз переживає, пояснив РБК директор римського Інституту міжнародних відносин, експерт Валдайського клубу Етторе Греко. З одного боку, прем'єр-міністр сподівався, що плебісцит дозволить йому перезапустити програму реформ, яка почала гальмувати через проблеми в економіці (ОЕСР очікує, що зростання ВВП Італії залишиться нижче 1% ще мінімум два роки). З іншого боку, саме вони стали причиною падіння популярності уряду. При цьому, говорить Греко, опозиція успішно використовує критичні настрої мас в своїй кампанії перед референдумом.

 

Здавалося б, логіка в усуненні інституційних бар'єрів є. Після Другої світової війни в Італії змінилося 63 уряди. Економіка Італії переживає затяжну економічну кризу і потребує фундаментальних реформах, перш за все, ринку праці та неефективного державного апарату, судової системи і т.д. [5].

 

Якби референдум переміг, прем'єру було б легше приймати рішення, забезпечивши стабільність свого уряду і позбувшись від перешкод у вигляді Сенату і часто корумпованою регіональної влади.

 

Однак концентрація влади не обов'язково означає кращі політичні рішення. Як нагадує The Economist, в сусідній Франції подібні реформи все ніяк не відбудуться, незважаючи на те, що влада зосереджена в руках президента. Крім того, прем'єру Ренці вдавалося приймати складні політичні рішення навіть в рамках нинішньої системи.

 

У той же час, опір реформам пронизує різні ланки державного механізму і всього суспільства. Розбіжності часто виникають всередині партії прем'єра. Проста зміна інститутів не вирішила б проблеми пошуку компромісу і досягнення згоди між різними групами населення з різними інтересами.

 

Адже традиційно зміни до конституції в Італії приймаються на основі консенсусу, а не жорсткого продавлювання певної позиції. Конституція Італії передбачає численні гарантії, щоб перешкодити поверненню тоталітарних політиків на кшталт Муссоліні.

 

Таким чином, конституційна реформа не вирішила б головну проблему Італії - недолік структурних реформ, а замість цього підвищила б загрозу надмірної концентрації влади і односторонніх рішень.

 

Відповідно, неприйняття цих рішень не буде мати критичних наслідків для Італії. Референдум не вирішив питання ефективності та стабільності влади в Італії, проте його результат означає збереження недосконалих, але все ж демократичних інститутів.

 

Проти реформи національного парламенту висловилися близько 60%, в її підтримку - не більше 40%.

 

Італійці хочуть оновлення політичних кіл. Сама поява Ренці, рішучого молодого мера Флоренції, на посту прем'єра в 2014 році стала спробою Демократичної партії врахувати протестні настрої населення і вирвати ініціативу з рук популістської опозиції [5].

 

Певною мірою сам проект реформи і спосіб його просування були спрямовані проти старих політичних еліт. Адже здавалося, що Ренці не звертав уваги на думку багатьох знавців конституційного права і деяких видних політиків навіть власної партії.

Однак йому не вдалося переконати виборців в тому, що конституційна реформа істотно поліпшить політичну середу Італії. Крім того, можливе зосередження влади в руках однієї політичної сили відлякало частину виборців.

 

Відсутність видимого поліпшення життя посилило роздратування італійців спробами Маттео Ренці монополізувати владу. Економічне зростання в Італії в роки правління Ренці був значно нижче, ніж в середньому в єврозоні (менше 2% в Італії проти більш ніж 4% в ЄС). Безробіття, особливо серед молодих людей, сотні тисяч яких емігрували в пошуках роботи або живуть на утриманні батьків, зменшується дуже повільно.

 

Тому, незважаючи на проведення певних реформ, розчарування росло, а партію Ренці за рівнем підтримки обігнала популістська політична сила "Рух п'яти зірок". [4]

Ще однією помилкою Ренці стало рішення прирівняти голосування за зміни до голосування за довіру його уряду. Цим він переключив увагу від суті запропонованих ним змін на просте запитання підтримки його політики.

 

Уже напередодні голосування Ренці визнав, що помилився, занадто політизуючи конституційну реформу. Очевидно, він переоцінив рівень підтримки своєї політики і вважав, що зможе таким чином мобілізувати своїх прихильників на голосування за досить складні для розуміння зміни до конституції.

 

Можливо, Ренці також хотів зміцнити свої позиції, отримавши чітку підтримку виборців. Адже він став прем'єром не в результаті виборів, а після переформатування уряду - про що йому неодноразово нагадували опоненти. Зате рішення Ренці мобілізувало опозиційні партії, які нічим не ризикували при будь-якому результаті референдуму, а також загострило суперечки в його партії. [6]

 

Дії Ренці нагадують рішення британського прем'єра Девіда Кемерона провести референдум про Brexit. Однак, на відміну від Великобританії, Італія знаходиться в скрутному становищі і потребує глибоких і швидких реформах. Ренці поставив їх майбутнє під удар, витративши свій політичний капітал на далеко не обов'язкову конституційну реформу.

З поразкою референдуму італійців привітали такі політики, як Найджел Фарадж, затятий прихильник Brexit, і Марін Ле Пен, лідер праворадикальних сил у Франції. З одного боку, референдум став поразкою проєвропейської, лівоцентристської сили.

 

Її основним опонентом є популістський і євроскептичний "Рух п'яти зірок", очолюваний колишнім коміком Беппе Грілло. Уникаючи чітких відповідей на виклики всередині Італії, ця партія апелює до широкого спектру виборців, незадоволених status quo. Її лідери використовують такі знайомі українському виборцю заклики, як "Голосуйте серцем!", А також створили розгалужену мережу сторінок з "фейковими" новинами. Не маючи досвіду державного управління, ця сила виступає за відмову від євро (але поки що - не за вихід з ЄС) і за поліпшення відносин з Росією [6].

 

Маттео Ренці при цьому підтримували лідери ЄС, Німеччини, США, більшість представників бізнесу в Італії. Політична нестабільність і зростання впливу політичних аутсайдерів загрожує проведенню економічних реформ в умовах слабкості італійських банків і загрозливого рівня зовнішнього боргу (132,6% ВВП), що також ставить під удар всю єврозону і ЄС.

Однак є підстави не поспішати з дуже негативними прогнозами. По-перше, як уже згадувалося, запропоновані зміни були досить неоднозначними і викликали опір різних груп населення. Частина італійців виступила проти безпрецедентного зосередження влади, частина не зрозуміла настоювання Ренці на такій значній конституційну реформу при наявності більш насущних проблем.

60% голосів "проти" не означає, що всі ці виборці підтримують популістів Грілло і праворадикалів з "Ліги Півночі" Маттео Сальвини або налаштовані проти Європейського Союзу [6].

 

По-друге, провал референдуму не привів до влади популістські сили. Незважаючи на те, що Ренці оголосив про відставку, програний референдум не є формальною підставою для позачергових парламентських виборів. Лівоцентристська коаліція зберігає більшість в парламенті, а наступні вибори заплановані на 2018 рік.

 

Висновки. Пропозицію Ренці провести референдум – можна вважати спробою навести порядок в нестабільних і заплутаних відносинах між законодавчою і виконавчою владою, що гальмують процес прийняття рішень. З іншого боку, її можна розглядати як скасування системи противаг, яка послаблює уряд перед обличчям зростаючої підтримки популістів, вказує видання. Традиційно зміни до конституції в Італії приймаються на основі консенсусу, а не жорсткого продавлювання певної позиції. Конституція Італії передбачає численні гарантії, щоб перешкодити поверненню тоталітарних політиків на кшталт Муссоліні.

Таким чином, конституційна реформа не вирішила б головну проблему Італії - недолік структурних реформ, а замість цього підвищила б загрозу надмірної концентрації влади і односторонніх рішень.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Вибори в Європейському Союзі / За ред. Д. С. Ковриженка; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – c. 39-52.
 2. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс / Авт.-сост. А. А. Танин-Львов. – М.: РОССПЭН, 2001. – c. 192.
 3. Рейнолдс Е., Рейллі Б. Посібник з розробки виборчих систем / Міжнар. ін-т демократії та сприяння виборам. – К., 2002. – c. 87-89.
 4. Результати останніх парламентських виборів в Італії [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://www.electoralgeography.com/ru/countries/i/italy/2006-parliamentelections-italy.html.- Електоральна географія.
 5. Парламентські вибори в Європейському Союзі / Д. С. Ковриженко, Д. М. Котляр, А. М. Євгеньєва, Г. П. Асланян, В. М. Замніус. – К.: Міленіум, 2002. – c. 88.
 6. Аверчук Р. Конституційний референдум в Італії [Електронний ресурс] / Р.Аверчук. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/12/6/7058492/. - Европейская правда.

 

REFERENCES:

 1. Kovryzhenko, D. (2006) Vybory v Yevropeis’komu Soyuzi. Labaratoriya zakonodavchyh initsiatyv. Kyiv.: FADA, LTD, pp. 39-52.
 2. Tanin-lvov, A. (2001) Vybory vo vsyom mire. Elektoral’naya svoboda i obschestvenniy progress.  M.: ROSSPEN. - 192 p.
 3. Reynolds, E.; Reilly, B. (2002) Posibnyk z rozrobky vyborchyh system. Mizhnar.  In-t demokratiyi ta spryyanya vyboram. Kyiv, pp. 87-89.
 4. Rezultaty ostannih parlamentskyh vyboriv v Italiyi. – Available at: http://www.electoralgeography.com/ru/countries/i/italy/2006-parliamentelections-italy.html.
 5. Kovryzhenka, D. S.; Kotlyar, D.M.; Yevgenieva, A.M.; Aslanyan, G.P.; Zamnius, V.M. (2002). Parlamentski vybory v Yevropeis’komu Soyuzi. K.: Milenium. -  88 p.
 6. Averchuk, R. Konstitutsyonnyi referendum v Italii. – Available at: http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/12/6/7058492/.  

 

 Обновлен 27 дек 2017. Создан 20 дек 2017