КАФЕДРА @ UA

 

Семерджи, Лідія. МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ІРЛАНДІЇ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017.
 

МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ІРЛАНДІЇ

 

Семерджи, Лідія,  

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна, Київ), 

кафедра політології і  публічного управління та адміністрування,

студентка,

semerdgi19@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Визначення моделі публічного менеджменту  Ірландії потребує досліджень базових категорій політичної сфери: політична система, державний устрій, затвердження уряду, механізм функціонування політичної влади Ірландії.

Ця тема цікава з приводу окреслення відмінностей формування влади Ірландії в порівнянні з іншими європейськими країнами.

У статті визначена модель публічного менеджменту в Ірландії. Виявлено,  як затверджується уряд в Ірландії, проаналізовано механізм функціонування політичної влади Ірландії.

Ключові слова: політична система, державний устрій, затвердження уряду, механізм функціонування політичної влади.

 

MODEL OF PUBLIC MANAGEMENT IN IRELAND

 

Semerdzhy, Lidiia,

National Pedagogical  Dragomanov University (Ukraine, Kyiv)

Department of Political Science and Public Administration  and Management

Student,

semerdgi19@gmail.com

 

SUMMARY

The definition of the Irish public management model requires research into the basic categories of the political sphere: the political system, the state system, the government's approval, the mechanism of the functioning of the political power of Ireland.

This topic is interesting about defining the differences in the formation of the power of Ireland in comparison with other European countries.

The article defines the model of public management in Ireland. Detected as approved by the government in Ireland. And analyzed the mechanism of the functioning of the political power of Ireland.

Key words: the political system, the state system, the government's approval, the mechanism of the functioning of political power.

 

 

Серед розмаїття систем публічного менеджементу розвинутих європейських країн особливе місце посідає ірландська.

Актуальність обраної теми полягає у відмінності формування влади Ірландії в порівнянні з іншими європейськими країнами.

Обєкт – це  система політичного менеджменту Ірландії.

Предметом дослідження є особливості політичної системи Ірландії.

Мета дослідження – поглиблення дослідження науково-теоретичних засад моделі публічного управління в Ірландії,  що і зумовило наступні завдання:

 • визначити, як формується влада в Ірландії;
 • виявити, як затверджується уряд в Ірландії;
 • проаналізувати механізм функціонування політичної влади Ірландії.

 

Насамперед, зазначимо, що історично склалося так, що Північна Ірландія належить Великій Британії, які разом утворюють  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а після 1921 р.  британський уряд затвердив сучасну Ірландію як автономію Об'єднаного Королівства, а вже в 1949 році Ірландія вийшла зі складу Співдружності та стала Республікою Ірландія.  У статті проаналізована модель публічного менеджменту Республіки Ірландії.

 

Державний устрій Ірландії – демократична правова держава з республіканською формою правління (парламентська республіка), у якій діє Конституція, прийнята в 1937 році. Ірландія - унітарна держава, яка поділена на 26 графств, в самостійні адміністративні одиниці міста виділені Дублін, Корк, Лімерик, Уотерфорд, Дан-Лері. Органами місцевого управління є виборні ради міст (муніципалітети) і графств [4].

 

Насамперед розглянемо, яким  способом формується уряд і здійснюється влада в Ірландії. Вищий орган законодавчої влади  представлений парламентом, який складається з двох палат: палата громад (Дойл) і сенат (шенад). Вищий орган виконавчої влади - уряд, очолюваний прем’єр-міністром (складається з 16 департаментів, очолюваних міністрами). Глава держави – президент, якого обирають на загальних виборах з можливістю переобрання. Каденція триває сім років, при чому одна й та ж особа може обіймати посаду не більше двох каденцій поспіль. Функції Президента Ірландії обмежено  до репрезентативних [3].

 

Повноваження Президента визначені Конституцією. За порадою Уряду або його глави він скликає і розпускає парламент; при втраті Урядом підтримки більшості Палати представників Президент може нові провести загальні вибори. Він призначає вищих посадових осіб держави. Глава держави є головнокомандувачем збройними силами. Президент бере участь у законодавчому процесі: він підписує і оголошує закони. Він може також направити Верховному суду будь-який законопроект для перевірки його відповідності Конституції. При здійсненні деяких своїх конституційних повноважень, йому допомагає Державна рада, яка формується разом з ним з  числа колишніх президентів, членів Уряду, верховних суддів [4].

 

Вищий орган законодавчої влади - Національний двопалатний парламент. Сенат (верхня палата) складається з 60 людей, 11 з яких призначаються Прем'єр-міністром, 49 обираються населенням шляхом непрямих виборів (університетами і представниками професій за пропорційною системою). Термін повноважень Сенату - 5 років.

 

У Палаті представників (нижньої палаті, що іменується також "Дойл") 166 депутатів, що обираються на той же термін шляхом загальних прямих виборів за системою пропорційного представництва. Парламентські сесії скликатися повинні принаймні один раз на рік. Засідання зазвичай публічні, однак на вимогу 2 / 3 депутатів палата може провести закрите засідання. Кожна палата з числа своїх членів обирає голову і його заступника. Всі питання вирішуються простою більшістю голосів.

 

Права палат неоднакові. Палата представників контролює діяльність відповідального перед нею Уряду. Будь-яка міжнародна угода, в якій стороною виступає держава, повинна бути внесена на її розгляд. Якщо міжнародна угода зачіпає державні фінанси, без схвалення Палати представників воно не може набрати чинності.

 

Палата представників має пріоритет і у сфері законодавства. Фінансові законопроекти передаються в Сенат тільки у разі їх прийняття Палатою представників. Будь-який інший законопроект (нефінансового характеру) первісного після обговорення на пленарному засіданні будь-якої з палат передається в комісію для розгляду. Комісія ретельно працює над законопроектом, потім знову направляє його в палату. Прийняття законопроекту, схваленого палатою представників, сенат може відстрочити на 180 днів. На вимогу більшості членів Сенату і 1 / 3 членів Палати представників Президент може винести прийнятий нижньою палатою законопроект на референдум. Інших підстав для проведення референдуму (крім всенародного голосування поправок до Конституції) Конституцією не передбачене.

 

Уряд Ірландії здійснює виконавчу владу. До його складу входять від 7 до 15 осіб, призначених Президентом. Кандидатура глави уряду - Прем'єр-міністра висувається Палатою представників і призначається Президентом. Інших членів Уряду також призначає Президент, але їх кандидатури виставляються Прем'єр-міністром (наразі  посаду прем'єр-міністра займає Лео Варадкар).

 

У Конституції відведено доволі незначне місце регулювання діяльності Уряду. У ній визначено, що Уряд несе відповідальність перед Палатою представників і здійснює свої повноваження, поки користується підтримкою більшості членів її. Уряд діє як колегіальний орган і колективного відповідає за роботу очолюваних його членами міністерств і відомств. Конституція не наділяє Уряд законодавчим правом, однак на доручення парламенту окремі члени Кабінету можуть здійснювати законодавчу владу [4].

 

Слід сказати, що в Ірландії існує електронний уряд. Майже всі країни ЄС застосували для побудови «портальний» підхід, тобто розвиток унікальної/ єдиної точки входу до інтерактивних державних процедур. Ця загальна тенденція з'являється в країнах, де вже були розроблені вузли (сайти), які більш-менш відігравали роль незалежних порталів, а також країнах, де до цього не існувало ніякої системи.

 

Ці портали загалом призначаються як сайти загальної інформації, які містять: посилання на різні державні та інституційні (відомчі) послуги; адреси адміністрацій і державних установ; інформаційні файли; цитати з Офіційного Журналу (ЄС) щодо різних процедур (форми; інформація щодо адміністративних процедур; інформація щодо фінансової допомоги, запити на фундації, пропозиції робочих місць в державному секторі тощо); інформація щодо національного законодавства; поточні події; блок пропозицій; публікації і т.д.

 

Все частіше ці портали також використовуються, щоб отримати доступ до адміністративних процедур, які стосуються як громадян так і компаній (бізнесу). Тому виникає проблема можливості збереження особистих даних на порталі. Проте, такі вузли можуть і зберігати особисті дані в Ірландії. Система забезпечує можливість інтерактивної (on-line) реєстрації. Реєстрація складається з аутентифікації (підтвердження) ідентичності за допомогою Персонального Номера Державної Послуги (PPSN, person's Public Service Number) і надання державних служб через Брокера, який утримує особисті дані в безпечному центральному сховищі даних. Ідентичність персони засвідчується Базою даних Ідентичності Державного Сервісу (Public Service Identity Database), яка містить основні деталі ідентичності та управляється Департаментом Соціальних та Сімейних Справ (Department of Social and Family Affairs). Система забезпечує додаткові вимоги аутентифікації для більш безпечних і конфіденційних операцій/ транзакцій [7].

 

Важливо відмітити, що за останні 20 років в Ірландії при владі перебуває коаліційний уряд найбільшої парламентської партії Фіана Фойл (Fianna Fail), що в перекладі означає «Солдати Долі» [8]. Політичні партії: Фіанна файл – заснована в 1926, Фине гал – в 1933, Лейбористська партія – в 1912, Робоча партія – в 1969, Партія «зелених», Прогресивні демократи, Соціалістична партія, Шинн Фейн.

 

Зупинимось за зовнішній політиці Ірландії. Зовнішня політика І. спрямована на досягнення мирного і дружнього співробітництва між країнами, заснованого на міжнародному праві і моралі. Офіційно країна проводить політику нейтралітету і неучасті у військових блоках. Разом з тим у багатьох важливих міжнародних питаннях Ірландія орієнтується на США і Великобританію. Особливий інтерес країна виявляє до проблеми Північної Ірландії, виступаючи за її мирне вирішення і граючи роль посередника між частиною північноірландських політичних сил і урядом Великобританії.

 

В рамках ООН Ірландія прагне підтримувати міжнародні зусилля в таких областях, як роззброєння, збереження миру, права людини, розвиток економіки та культури. Двічі вона була представлена в Раді Безпеки, з 1958 бере участь у миротворчих операціях ООН.

 

Будучи членом ЄС, І. підписала Маастрихтські угоди 1992 і погодилася з містяться в них положень про спільну політику в галузі міжнародної безпеки та міжнародних відносин. Таким чином, Ірландія приймає повноцінну участь у формулюванні та втіленні в життя зовнішньої політики ЄС.

 

Ірландія активно надає допомогу країнам, що розвиваються. Будучи членом ряду міжнародних організацій, вона задіяна в багатьох програмах розвитку і в даний час витрачає на ці цілі близько 0,3% ВНП. Ряд ірландських організацій («консерн», «Трокер», «Гоал», «Горта» та ін.) сприяють акціям, пов’язаним з гуманітарною допомогою і розвитком країн світу в цілому.

 

Ірландія підтримує відносини з 102 державами світу, в 40 з них має посольства.

Відтак регулярні Збройні сили, що включають сухопутні війська, ВМФ і ВВС, налічують 12 750 чол. Існують також резервні війська чисельністю 16200 чол. Призовний вік – 17-49 років. Служба – добровільна. У 2002 налічувалося близько 1014 тисяч чоловіків, придатних до військової служби. Щорічно призовного віку досягають в середньому 32 тис. чоловіків. Витрати на Збройні сили в 2001 становили 700 млн дол. І не перевищували 1% від ВВП.

 

Висновок. На підставі отриманих даних, з’ясовано, що Ірландія – це демократична правова держава з республіканською формою правління (парламентська республіка). Визначено, що глава держави – Президент, вищий орган законодавчої влади  представлений парламентом, а  вищий орган виконавчої влади - урядом, очолюваний прем’єр-міністром.

Слід зазначити, що в Ірландії існує електронний уряд. Країни ЄС застосували для побудови «портальний» підхід -  розвиток єдиної точки входу до інтерактивних державних процедур, що свідчить про те, що Ірландія належить до країн, які використовують інновації в управлінні. Ірландія належить до країн, які о впровадили унікальну державну ідентифікацію на національному рівні.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Constitution of Ireland [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Irish_Constitution_english.pdf.
 2. Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ: 2012. – 200 с.
 3. Державний устрій і політична система Ірландії [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://moyaosvita.com.ua/geografija/derzhavnij-ustrij-i-politichna-sistema-irlandiї/.
 4. Державний устрій Ірландії [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://zen.in.ua/%D1%96/%D1%96rland%D1%96ya%D1%96rlandska-respublika/derzhavnij-ustr%D1%96j.
 5. Ирландия: общие сведенья [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lhm.kiev.ua
 6. Конституція Ірландії [Електронний ресурс] / Конституція Ірландії – Режим доступу до ресурсу: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/ireland/irelnd-r.htm.
 7. Мартиненко С. В. Аналітичний огляд Архітектура та безпека електронного уряду в ЄС [Електронний ресурс] / С. В. Мартиненко – Режим доступу до ресурсу: http://www.itsway.kiev.ua/eGov_1.pdf.
 8. Щербак Ю. Уроки «кельтського тигра» / Юрій Щербак // День. – 2006.- 31січ. - № 12.

 

REFERENCES:

 1. Constitution of Ireland. - Available at: https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Irish_Constitution_english.pdf.
 2. Derzhavnyi menedzhment v konteksti realizatsii administratyvnoi reformy (2012), Ivano-Frankivskyi tsentr nauky, innovatsii ta informatyzatsii, Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
 3. Derzhavnyi ustrii i politychna systema Irlandii (2015). - Available at: http://moyaosvita.com.ua/geografija/derzhavnij-ustrij-i-politichna-sistema-irlandiї/.
 4. Derzhavnyi ustrii Irlandii. - Available at: http://zen.in.ua/%D1%96/%D1%96rland%D1%96ya%D1%96rlandskarespublika/derzhavnij-ustr%D1%96j.
 5. Irlandiya: obschie svedenya . - Available at: http://www.lhm.kiev.ua
 6. Konstytutsiia Irlandii. - Available at: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/ireland/irelnd-r.htm.
 7. Martynenko, S. V. Analitychnyi ohliad Arkhitektura ta bezpeka elektronnoho uriadu v YeS. - Available at: http://www.itsway.kiev.ua/eGov_1.pdf.  
 8. Shcherbak, Yu. (2006).  Uroky «keltskoho tyhra», Den, № 12 [in Ukrainian].

 Обновлен 27 дек 2017. Создан 20 дек 2017