КАФЕДРА @ UA

 

Дишлевий, Антон. СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА БРАЗИЛІЇ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017.
 

 

Становлення інформаційного суспільства Бразилії        

 

 Дишлевий, Антон,  

бакалавр,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ),

Інститут міжнародних відносин,

кафедра міжнародної інформації,

megobari777@ukr.net

 

Анотація

Статтю присвячено поняттю та явищу становлення інформаційного суспільства на прикладі Бразилії.

Автор акцентує увагу на програму інформаційного суспільства SocInfo та її розвиток, розвитку e-government у даній країні, цифровому розривові, числі та розподілі користувачів Інтернет, політиці уряду із покращення програми інформаційного суспільства, вільний доступ до наукової літератури, відкритим освітнім ресурсам, реформи авторського права.

Проаналізоване інформаційне суспільство Бразилії сьогодні, його позитивний вплив. Зосереджується увага на впливові на громадян, що підтверджується статистичними даними.

Ключові слова: інформаційне суспільство, Інтернет, електронний розвиток, e-commerce, цифровий розрив.

 

 

ESTABLISHMENT OF INFORMATION SOCIETY IN BRASIL

 

Dyshlevyj, Anton,

BA,

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv),

Institute of International Relations,

International Information Department,

megobari@777ukr.net

 

SUMMARY

The article is devoted to term and phenomenon of establishment of information society on the example of Brasil.

An author accents attention on the program of information society SocInfo and on its development, e-government development in this State, number and classification of Internet users in Brasil, State policy on the improving of information society program, free access to scientific literature, accessible educational resources, reforms of copyright.

Today information society in Brasil and its positive impact are analyzed. The attention is focused on the impact, that is confirmed by statistic data.

Key words: information society, Internet, e-development, e-commerce, digital gap.

 

 

 

Постановка проблеми дослідження. Бразилія є одним із лідерів серед країн Латинської Америки. Але рівень бідності – один із найвищих у світі. Стаття покликана показати, як змінилося життя середньостатистичних громадян цієї країни із появою Інтернету та розвитком інформаційного суспільства.

 

Метою статті є дослідження зміни рівня життя громадян Бразилії із появою та розвитком інформаційного суспільства.

Предметом дослідження є становлення інформаційного суспільства Бразилії.

 

Виклад основного матеріалу. Як і в більшості країн, Інтернет уперше з’явився в Бразилії в рамках наукових системи, де він швидко поширився. У 1987 році Національна мережа дослідження налагодила перші зв'язки між бразильським і американським дослідницькими центрами. У 1991 році перша регіональна мережа для наукових тем була запущена і в 1992 році розширена до 10 держав Національною радою з наукового і технологічного розвитку.

 

У 1994 році комерційні послуги Інтернету були запропоновані в Бразилії, спочатку завдяки Embratel, пізніше через інші компанії. У 2001 році широкосмуговий доступ до Інтернету почав ставати комерційно доступним і пропонуватись декількома компаніями, особливо тими, що були з установленим телебачення і телефонними мережами. Ці послуги доступні тільки в міських районах, більшість провайдерів обслуговує конкретні області [4].

 

Досліджень, що дозволяють робити поглиблені порівняння між Бразилією і рештою світу з точки зору впливу Інтернету, поки не існує. Більшість досліджень e-готовності Бразилії дають оцінку проміжного рівня, у верхній частині проміжного сегмента з точки зору B2B, електронного уряду і науки і техніки.

 

Але в плані програмного забезпечення та людських ресурсів, дії Бразилії є недостатньо ефективними, в порівнянні з іншими великими країнами з еквівалентним або навіть нижчим рівнем економічного розвитку.

 

Офіційно запущена в 1999 році, бразильська програма інформаційного суспільства (SocInfo) могла розраховувати на широку підтримку з боку федерального уряду; як частина багаторічного плану 2000 – 2003 рр.; отримуючи великий внесок ресурсів; і за участі різних міністерств, компаній (національних та мультинаціональних) та університетів. Програма була дуже добре структурована, проводячи широкі консультації і шукаючи підтримки різних секторів суспільства [7].

 

У вересні 2000 року програма випустила Зелену книгу – результат плідної праці декількох місяців. Цей документ є одним з найбільш завершених компіляцій ідей і пропозицій для реалізації інформаційного суспільства в Бразилії. Також зібрав до купи різні бачення щодо можливого застосування інформаційних технологій. Головна мета цього документу полягала в тому, аби забезпечити основу для адресації зв'язку та інформатизації технологій серед державних структур, відкриття шляхів для визначення політики та стратегічних дій.

 

Зелена книга охоплює теми в різних галузях суспільства, навіть пропонує конкретні дії. Серед різних сфер і предметів, які розглядаються в документі, один невеликий параграф утворює зв'язок між технологіями та сталим розвитком. Текст говорить, що для Бразилії сталий розвиток є "основним посиланням, що буде включений до проекту його інформаційного суспільства." [6]

 

Хоча Зелена книга забезпечила міцні основи для створення інформаційного суспільства в Бразилії , ця програма не здається успішною. Повинна була вийти інша, Біла книга, що ознаменувала б кінець фази реалізації.

 

Тим часом програмі не вдалося запустити Білу книга. Програма SocInfo обіцяє бути великим ініціатором, за участю різних секторів уряду та суспільства, в складанні політики, що стосується інформаційного суспільства. Сьогодні, програма може бути прикладом співробітництва між секторами суспільства.

 

Витрати в індустрії інформаційних і телекомунікаційних технологій  в Бразилії представлені 2,7% від загального обсягу ВВП в 1995 році. Це число зросло до 8,3% у 2000 році. З 1995 по 2002 продажів програмного забезпечення оцінюється від 700,000 млн. до 2,557 млрд. доларів і телекомунікаційна галузь стала основним джерелом іноземних інвестицій в бразильській економіці протягом цього періоду. З 1999 до 2001 року, число людей, влаштованих у телекомунікаційних компаніях зросла з 153 до 250 тисяч і ВВП промисловості зросло більш ніж на 10 % на рік з 1992 р. (за винятком 1995-1999  рр. – періоду, коли в цілому ВНП показав мале зростання).

 

У певних галузях електронного розвитку Бразилія виділяється в порівнянні з рештою Латинської Америки. Країна, що має одну з передових автоматизованих банківських систем в світі і експортовані ноу-хау в цій сфері. Бразилія є відповідальною  за 60 – 80 відсотків (в залежності від різних оцінок) операцій B2B в Латинській Америці. Сили Бразилії у цій галузі в значній мірі пов'язані з важливістю фінансової індустрії.

 

У районі B2C (business-to-consumer) Бразилія не досягла гідного рівня. За даними 2000 року, на відміну від решти Латинської Америки, операції B2C в Бразилії є в основному покупками в межах країни. Цю ситуацію можна пояснити високими податками, які споживачі повинні платити за будь-який продукт, що надходять з-за кордону. До того ж, менш ніж чверть населення має кредитну картку.

 

Враховуючи, що наявність Інтернету високої якості – це передумова для створення нових сучасних компаній, в контексті ситуації з Бразилією інформаційні технології збільшують існуючі поляризації, задовольняючи великі міські центри, за рахунок більшості менших міст.

 

Щоб визначити межі можливостей розширення Інтернету, варто звернути увагу на першу та основну змінну, що складає рівень грамотності. У 2001 році 94 % бразильських дітей шкільного віку були зареєстровані в школах, але 41% студентів не завершили їхню середню освіту (від 1 до 8-го класу, 7-16 років). Серед дорослих ситуація була ще більш напружена: 64% керівників домашніх господарств не закінчили молодших класів і рівень неписьменності серед людей старших 15 років складає 13,6 %. Мінімум 30 дорослих людей на один відсоток є технічно неосвіченими, а це означає, що вони не в змозі виконати елементарне читання або записування. У середньому, бразильці, старші 25 років, пройшли через 5,9 років формальної освіти і незважаючи на те, що університетська система розширюється, це все ще нижче рівня країн з аналогічним доходом на душу населення.

 

Соціально-економічний стан також впливає на можливість доступу людей в Інтернеті. У цій галузі бразильська ситуація особливо неприємна. За переписом 2001 року 33,6% бразильців живуть на межі бідності. Із них, 14,6% вважаються малозабезпеченим, тобто рівень доходів складає менше половини межі бідності. Бразилія має один з найвищих рівнів соціальної нерівності у світі.

 

У той час, коли нерівність, виміряна з точки зору індивідуального прибутку є стабільною історично в останні десятиліття, Бразилія істотно покращила свої показники, з точки зору доступу до державних послуг. У 2002 році 96% бразильських будинків мали електричну енергію. Стосовно традиційних комунікаційних технологій, ситуація також набагато краще: у 2001 році 89,1% сімей мали телевізор і трохи більший відсоток володів радіоприймачами.

 

Аби мати доступ до мережі Інтернет за допомогою технології, що в даний час широко поширена в Бразилії, то необхідно мати фіксовану телефонну лінію чи кабельне телебачення. Оскільки люди з кабельним телебаченням також мають телефонну лінію, важливі дані відносяться до неї. У 2001 році 51% бразильських будинків мали телефонні лінії. Другою необхідністю є комп'ютер. 12,5 % бразильських сімей в 2001 мали комп'ютер.

 

Тим не менш, адміністрація Президента Лула оголосила про плани провести ініціативу в цій галузі.

На травень 2002 року кількість зареєстрованих доменів в Бразилії підійшла до 500 тисяч. Згідно з даними від Network Wizards, Бразилія мала 2,237,527 хостів в січні 2003 року [7], опинившись на дев'ятому місце в усьому світі. Це число  дорівнює усій іспаномовній спільноті Латинської Америки разом узятій. Наприкінці 2002 року кількість людей старших 16 років з доступом до Інтернету в Бразилії складала 19,7 мільйонів, серед яких 14,3 мільйонів чоловік мають доступ з домашніх комп'ютерів. Це являє собою приблизно 8 відсотків населення з доступом до домашньої мережі.

 

Відсоток користувачів з широкосмуговим доступом на початку 2003 року був близько 5% від загальної суми. Цей низький відсоток повинен бути джерелом занепокоєння, оскільки цифровий розрив є явищем динамічним і нинішня тенденція показує, що зростаюча кількість доступного вмісту розроблено для широкосмугового користувача.

 

У північному регіоні Бразилії 4% комп'ютерів мають доступ до мережі Інтернет; у північно-східному регіоні, 3,5 %; у південно-східному регіоні число переходить до 12,2% ; на центральному заході і у південних регіонах число наближається до 8 %.

 

Таким чином, інтернет продовжує і в деяких випадках поглиблює тенденції національної нерівності, тому що це явище особливо зосереджено в найбільших містах країни (у 2002 році лише 350 міст, 6 відсотків від загальної суми, мали послуги місцевого Інтернету). 90% користувачів належить до найбагатших 25% населення, чий рівень доступу в Інтернеті є порівняно середній з передовими країнами.

 

Дослідження за даними в 2000 і 2001 роках перепису населення, підтверджує передбачувану тенденцію: доступ до Інтернету сконцентрований серед верств населення з більш формальною освітою, високим доходом, і які живуть в міських районах та в найбагатших областях країни. Нерівний розподіл доступу відтворений в межах кожної області та міста.

 

Наприклад, в Лагоа, одному з найбагатших районів у Ріо-де-Жанейро, 59% населення має доступ до комп'ютера, в той час, коли в Complexo Alemão, одному з найбідніших районів міста, менше, ніж 4 % мають доступ. Дослідження свідчить, що сім’ї з маленькими дітьми мають менші шанси володіння комп'ютером, підтверджуючи типовий розподіл потужності споживання протягом циклу сімейного життя, а також тим, що в Бразилії рівень народжуваності вищий у бідних верств населення [6].

 

Дослідження не виявили значних відмінностей в доступі чоловіків і жінок, але вони знайшли що афро-американське населення має більш низькі показники доступу до комп'ютера, ніж в середньому в усій країні, враховуючи такі ж освітньо-професійні умови. 

 

Якщо ми розуміємо доступ до інформації, як ініціативи під керівництвом як уряду, так і суспільства, що стосуються Інтернету та цифрового середовища, то така політика в Бразилії простежується з кінця 1990-х. Перші ініціативи, спрямовані на забезпечення вільного доступу до інформації, датуються появою Інтернету для широкої публіки в 1995 році. Деякі з них були місцеві проекти, такі як портал відкритого доступу SciELO, заснований в 1998 році, або рух для повторного використання і вільного розповсюдження музики, що називається Re: комбо, заснований в 2001 році.

 

Іншими були місцеві відділення глобальних проектів, таких як Незалежний медіа-центр (Індімедіа), заснований в Бразилії в 2000 році, або місцеве відділення Creative Commons, засноване в 2004 році. Спочатку вони були в основному проекти громадян; але деякі з них пізніше стали підтримуватись державною політикою, особливо після того, як уряд Луїс Інасіо Лула да Сілва прийшов до влади в 2002 році. Отже, існує п'ять атрибутів доступу до інформації: доступ до наукової літератури; доступ до навчальних матеріалів; безкоштовна культура; реформи авторського права [1]ю

 

Бразилія була провідною силою в наданні вільного доступу до наукової літератури з реалізацією Наукової Електронної бібліотеки он-лайн - Scientific Electronic Library Online (SciELO) у 1998 році. Проект був заснований науковим співтовариством, професія якого пов’язана з медичними науками, яке прагнуло покращити розповсюдження бразильських наукових журналів глобально, і тим самим поширити вплив бразильської наукової практики.

 

За підтримки основних фондових агенцій науки в Бразилії, SciELO зросла з десяти журналів в ранньому проекті у 1997 році до 197 журналів у всіх основних сферах знань до 2009 року. Вільний або відкритий доступ до наукової літератури – це мета, що втілюється в життя, завдяки  руху міжнародного відкритого доступу. З моменту його початку організації в 1998 році, рух передбачає дві дороги, щоб забезпечити безкоштовний он-лайн доступ до статей, опублікованих в наукових журналах: так звана "Золота дорога", в якій повні журнали знаходяться в он-лайн версії в Інтернеті; і так звана "зелена дорога", в якій окремі дослідники розміщують електронну копію своїх статей, опублікованих в журналах на веб-сайтах або порталах під їх керівництвом, щоб створити Інституційний репозитарій.

 

Оскільки SciELO мав такий успіх і став прикладом для відкритого доступу в усьому світі, зеленій дорозі вчених, що архівують свої опубліковані статті, не приділяється належної уваги. Однак, як більшість наукової продукції Бразилії, що публiкується за кордоном, необхідність зеленої дороги чітко простежується. Така політика зазвичай складається зі встановлення мандатів, зобов'язуючи вчених та науковців, що фінансуються установою (університетом або дослідницьким центром) або науковим фінансовим агентством залишити копію своїх статей в Інтернеті в інституційному репозитарії [2].

 

Цей репозитарій, у свою чергу, має бути відкритим для громадськості. До цих пір немає установи або фінансуючого агентства в Бразилії, аби створити такий мандат(хоча й існують деякі обговорення, що проводяться в кількох університетах). Тим не менше, федеральний закон був запропонований: уся наукова продукція студентів, факультетів і дослідників у державних вищих закладах освіти повинна бути розміщена в Інтернеті. У липні 2009 року законопроект був схвалений комітетом науки і технології Конгресу і був затверджений двома іншими комітетами, а також бразильським Сенатом.

 

Хоча філософія відкритого доступу більше зосереджена на викладення наукової літератури в Інтернеті, існує інший набір політичних дій, відомий як «відкриті освітні ресурси», спрямований на викладення навчальних та освітніх матеріалів в Інтернеті, як для середньої, так і для вищої освіти. Передовим досвідом у Бразилії у відкритих навчальних ресурсах є публічний підручник project5 з 2004 року. Проект закликає вчителів молодших та середніх шкіл виробляти і завантажувати свої власні навчальні матеріали в Інтернет, пропонуючи їм фінансові бонуси [3].

 

Робота по відношенню до "вільної культури" розуміється, як практика авторів ліцензування своїх власних творів захищеними авторськими правами таким чином, що дозволяє вільно творити. Вона виросла більш послідовно після встановлення Creative Commons в Бразилії в 2004 році. До цього, були деякі ініціативи, таких як Re: combo8 (рух музикантів вільно ліцензувати їхню музику для мікшування та відтворення) і бразильської влади Indymedia9.

 

Однак, з Creative Commons, безкоштовні ліцензії забезпечувалися правовою підтримкою і могли бути включені в великі ініціативи та у державну політику. Новий закон, запропонований міністерством культури, який буде надіслано до Конгресу, дозволяє безкоштовно користуватися вмістом для освітніх цілей впродовж трьох років після публікації робіт, які фінансувалися через механізм податкових відрахувань,– так званий Rouanet закон [4].

 

Міністерство культури також є провідною силою в дуже сміливих спробах реформування авторського права у Бразилії. Бразильське авторське право було розроблене у 1998 році із досить обмеженим положенням для вільного використання робіт (у відповідності з нещодавно розробленими концепціями "доступ до знань"). У міжнародних порівняннях, здійснюваних Міжнародною громадською організація Інтернешнл (NGO), Бразилія посіла тринадцяте місце зі шістнадцяти країн, які оцінювались на нормативно-правове забезпечення доступу до знань. Бразильський закон не дозволяє безкоштовне поширення творів через такі форми як, наприклад, копіювання музики зі звичайних CD MP3 пристроєм, чи перетворення звичайної книги на таку, що має шрифт Брайля, для використання людьми з обмеженими можливостями або для використання в класі. Через таку низьку швидкість в наданні доступу, бразильське авторське право мало бути реформоване.

 

Ринок електронної торгівлі в Бразилії – найбільший в Латинській Америці, на даний час найбільш динамічний сектор економіки. Аналітики прогнозують, що об’єм національного ринку електронної комерції до 2018 року досягне  показника у $ 80 млрд – майже вдвічі більше, ніж у попередньому році. Це швидке зростання пов'язане з діями уряду, зокрема, спрямованих на максимальне поширення інформаційних технологій в Бразилії в цілому та високошвидкісного доступу до Інтернету зокрема.

 

Теза про те, що розвиток електронної торгівлі в Бразилії прямо корелює з темпами проникнення Інтернету, правдива, що підтверджує офіційна статистика. Згідно даних урядового порталу brasil.gov.br, щорічне зростання ринку електронної комерції в країні не є менш ніж 20-25%. Протягом останніх 12 років рівень проникнення Інтернету виріс до 65 разів. У червні минулого року, показник вже перевищив 45%. Загальна кількість користувачів Інтернету в Бразилії оцінюється в 88,5 млн.

 

На даний момент існує ряд програм для розвитку доступу населення до глобальної мережі урядом Бразилії. Мова йде про «План розробки широкосмугового доступу до Інтернету»  (O Plano Nacional de Banda Larga, PNBL) і «План «Глобальні ІТ» (TI Maior), що передбачає стимуляцію національних виробників програмних продуктів, у тому числі платформ для електронної комерції.

 

Ці заходи мають дуже позитивний вплив на ринок електронної комерції. Зростання електронної торгівлі в Бразилії з 2001 року склало 4400%. Збільшення кількості споживачів за аналогічний період склав 3536%. Лавиноподібний розвиток відбувся у 2006 році.  На даний момент, темпи зростання цього сектора ринку відповідають світовим тенденціям.

 

Згідно досліджень, 96% інтернет-користувачів зробили принаймні одну покупку в магазині on-line. Важливим фактором є показник впевненості в інструментах електронної комерції. Прогнозують, що протягом наступних 3 років Бразилія перетвориться в 4-й за об’ємом ринок електронної комерції, поступаючись тільки Сполученим Штатам, Китаю та Японії [6].

 

Аналіз профілю користувача послуг електронної комерції вказує, що основні споживачі онлайн-магазинів – це громадяни віком від 35 до 49 років, члени сімей з щомісячним доходом від $ 500 до $ 1500. Ця група складає 38% аудиторії.  Основу продажу е-commerce складають наступні товари і послуги: побутова техніка, електроніка, програмне забезпечення та ІТ послуги, комп'ютерне обладнання, послуги та товари для краси і здоров'я.

 

Важливим елементом електронної комерції є банки, рівень технологічного розвитку котрих значно впливає на розвиток індустрії в цілому. Основними платіжними інструментами, що пропонуються споживачам електронної комерції в Бразилії, є кредитні картки, платіжне доручення банку та системи інтернет-банкінгу.

Кредитна картка є найбільш поширеним засобом платежу, цей спосіб використовує 67% користувачів, у той час, коли, як вже зазначено вище, 10 років тому менше чверті населення мало кредитну картку.

 

Відповідно до попереднього аналізу, до 2018 року ринок електронної комерції збільшиться майже в два рази в Бразилії і досягне $ 80 млрд. Головними двигунами зростання стануть гіганти сектора: Amazon (із грудня 2012 року в Бразилії почав працювати як один з найбільших гравців світового ринку електронної комерції), Decolar тощо. Основними чинниками зростання є програма уряду на розвиток широкосмугового доступу до Інтернету, а також великі спортивні змагання – Чемпіонат світу з футболу в 2014 році та Олімпійські ігри 2016 року, хазяїнами яких була Бразилія.

 

На думку аналітиків, країна пропонує достатньо прийнятні умови доступу до її ринку електронної комерції, беручи до уваги низьку регламентованість ринку з боку держави, підтримку підприємницької активності з боку державних інститутів (SEBRAE-Асоціація для підтримки малого та середнього бізнесу), а також існуючих угод в рамках спільного ринку держав Південної Америки (МЕРКОСУР). [5]

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1.  Абдуллаев И.З. Информационное общество и глобализация: Критика неолиберальной концепции.- Т.: Изд-во "Фан ва технологии", 2006.

2.  Почєпцов Г.Г. Інформаційна політика. - К.; Знання, 2008.

3. Global Information Society Watch 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.giswatch.org/

4. Information Society Indicator (ISI) – everis / IESE [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.everis.com/

5. Confronting Inequality in the Information Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bernardosorj.com/

6. Strategic Framework for UNESCO in Brazil [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/

7.   Бразилія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/

 

REFERENCES

1. Abdullayev, I.Z. (2006). Informatsionnoye obshchestvo i globalizatsiya: Kritika neoliberal'noy kontseptsii. T.: izd-vo «Fan va tekhnologiya».

2.   Pochêptsov, G.G. (2008). Ínformatsíyna polítika. Kyiv: vid-vo Znannya.

3.   Global Information Society Watch 2009. - Available at: http://www.giswatch.org/

4.   Information Society Indicator (ISI) – everis/ IESE. - Available at: http://www.everis.com/

5.   Confronting Inequality in the Information Society. - Available at:   http://www.bernardosorj.com/

6.   Strategic Framework for UNESCO in Brazil. - Available at: http://unesdoc.unesco.org/

7.   Brаsil. - Available at: http://uk.wikipedia.org/

 

 

 Обновлен 27 дек 2017. Создан 20 дек 2017