КАФЕДРА @ UA

 

Педько, Поліна. ОCОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ У ЕСТОНІЇ В 2016 РОЦІ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017
 

ОCОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ У ЕСТОНІЇ В 2016 РОЦІ

 

Педько, Поліна,

магістр,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ),

Інститут міжнародних відносин,

кафедра міжнародної інформації,

pedkopv@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

В статті детально розглядається виборчий процес в Естонії, а саме особливості проведення та реалізації президентських виборів 2016 року, найдовших за всю історію виборів президента республіки. Вперше в історії Естонії президентом країни за підсумками голосування в парламенті обрано жінку. На черговому першому турі голосування в Рійгікогу 81 депутат з 98 присутніх на засіданні проголосували за єдиного зареєстрованого безпартійного кандидата Керсті Кальюлайд. Її висунення і вибір відбулися протягом одного тижня без активного громадського обговорення або виступів кандидата. Напередодні, вибори президента за участю шести кандидатів, які брали участь понад півроку у виборчій кампанії провалилися - тричі в парламенті і двічі в Колегії виборщиків. Такий результат призвів до необхідності переоцінки існуючої виборчої системи.

Ключові слова: вибори в Естонії,  Кальюлайд, Рійгіког, непрямі вибори, президент.

 

 

FEATURES OF POLITICAL MANAGMENT DURING PRESIDENTIAL ELECTIONS IN 2016

 

Polina, Pedko,

Master,

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv),

Institute of International Relations,

International Information Department,

pedkopv@gmail.com

 

SUMMARY

The article contain detailed description of the election process in Estonia, namely implementation and features of the presidential elections in 2016, the longest presidential elections in the history of the republic. It was the first time ever a woman was elected as a president. At the second “first” round of voting in the Riigikogu 81 MP of 98 present at the meeting voted for the only registered non-party candidate Kirsty Kalyulayd. Her nomination and selection took place in one week without active public discussion or candidate presentations. On the eve of presidential elections with the participation of six candidates who took part in more than six months in the election campaign failed - three times in Parliament and two in the Electoral College. This result led to the need for reassessment of the existing electoral system.

Keywords:  Elections in Estonia, Kalyulayd, the Riigikogu, indirect presidential elections.

 

 

Естонія є незалежною демократичною парламентською республікою, в якій вищим носієм влади є народ (згідно з чинною конституцією, прийнятою в 1992 році). Політичною системою Естонії є каркас парламентської республіки з представницькою демократією, в якій Прем'єр-міністр Естонії є главою уряду, і багатопартійної системи. Повноваженнями законодавчої влади наділений парламент.

 

Виконавча влада здійснюється Урядом, який очолюється Прем'єр-міністром Естонії. Судова влада є незалежною від виконавчої та законодавчої. Естонська державна служба відносно молода. Більше 50% державних службовців у віці до 40 років і третина - до 30 років. 42% державних службовців - чоловіки і 58% - жінки. Близько половини державних службовців мають вищу освіту. В Естонії спостерігається відносно невелике число бюрократів. Інститути центрального уряду включають: 11 Міністерств, 33 Адміністративних агентства і інспекцій, 6 Конституційних Інститутів, 15 повітових урядів та інші організації (Національні архіви, Прокуратура і т. д.).

 

Відповідно до закону, партії можуть складатися з дієздатних громадян Естонії, що досягли 18-річного віку та громадяни інших країн, що входять в Європейський Союз, які постійно проживають в Естонії. Для офіційної реєстрації партія має складатися не менше ніж з 1000 чоловік. Членами партій не можуть бути військовослужбовці, що  знаходяться на дійсній службі, судді, прокурори, поліцейські і ряд вищих посадових осіб держави (канцлер юстиції та його радники, державний контролер). Зареєстровані партії, що брали участь в парламентських виборах і набрали не менше 1% голосів, мають право на отримання фінансування з державного бюджету (сума залежить від відсотка отриманих голосів).

 

В Естонії діє багатопартійна система з численними партіями, які зазвичай не можуть отримати достатньо місць в парламенті, щоб сформувати однопартійний уряд. В результаті партії повинні співпрацювати одна з одною для того, що створити коаліційний уряд. Вибори проходять за пропорційною системою, хоча система підрахунку голосів має деякі елементи мажоритарності.

 

Наприклад, кандидат, який набрав у своєму окрузі певну квоту голосів (т. зв. «Особистий мандат», який дорівнює загальній кількості голосів, поданих в даному окрузі, поділений на кількість мандатів, які розподіляються по даному округу), автоматично проходить у парламент незалежно від того результату, який показала його партія (бар'єр для партійних списків становить 5%). В ході голосування виборець повинен поставити в бюлетень номер пріоритетного їм кандидата зі свого округу.

 

Останні вибори у парламент відбулися у 2015 році. Основне суперництво на виборах спостерігалося між правлячою Партією реформ (лідер - Тааві Рийвас) і опозиційної Центристської партією (лідер - Едгар Савісаар). З невеликою перевагою перемога дісталася реформістам. Однак, якщо розглядати динаміку змін результатів між минулими (2011 р) і нинішніми виборами, то Центристська партія виявилася єдиною серед партій - «старожилів», яка дещо покращила своє представництво в Рійгікогу.

 

Більшою мірою виборчі підсумки закріпили вже сформовану на той час розстановку політичних сил. Таким чином, в результаті виборів Рійгікогу отримав наступних склад: 1) Партія Реформ: склад фракції - 30 депутати, 2) Центристська партія: склад фракції - 27 депутатів. 3) Соціал-демократична партія Естонії: склад фракції - 15 депутатів. 4) Союз Вітчизни і Res Publica: склад фракції - 14 депутати. 5) Вільна партія Естонії - 8 депутатів. 6) Консервативна народна партія Естонії - 7 депутатів. Посаду голови парламенту (спікера) здобув Ейкі Нестор з Соціал-демократичної партія Естонії. Першим віце-спікером (від коаліції) став Хелір-Вальдор Сеедер, Союз Вітчизни і Res Publica. Другим віце-спікером обрали (від опозиції)  Юрі Ратаса, що представляє центристську партію.

 

Вибори президента Естонії непрямі: він обирається в Рійгікогу або в спеціальній колегії вибірників, якщо Рійгікогу не вдасться виконати це завдання. У першому турі відбувається таємне голосування депутатів Рійгікогу за подані кандидатури. Якщо в першому турі президента обрати не вдасться (обраним вважається кандидат, за якого проголосувало не менше 2/3 складу парламенту або 68 депутатів), то на наступний день проводиться другий тур, при цьому кандидати висуваються заново.

 

Якщо і в другому турі президент не обраний, то в той же день проводиться третій тур, в якому беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у другому турі. Якщо президент не обраний і в третьому турі, голова Рійгікогу скликає Колегію вибірників, що складається з депутатів Рійгікогу і представників рад місцевих самоврядувань. Колегії  виборщиків представляються два кандидата, які брали участь в третьому турі. Крім того, право висування кандидата на пост президента мають також принаймні 21 член колегії виборщиків.

 

Колегія виборщиків обирає Президента Республіки більшістю голосів членів колегії виборщиків які брали участь в голосуванні. Якщо в першому турі жоден з кандидатів не виявиться обраним, то в той же день між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів, проводиться другий тур голосування. Якщо і після другого туру голосування в колегії виборників не вдасться обрати президента, право вибору президента знову переходить до Рійгікогу і процедура повторюється заново в вищезазначеній послідовності.

 

Вступ новообраного президента на посаду відбувається шляхом складення перед Рійгікогу наступної присяги: «Вступаючи на посаду Президента Республіки, я <ім'я і прізвище> урочисто клянусь, що буду непохитно відстоювати конституцію і закони Естонської Республіки, справедливо і неупереджено використовувати дану мені владу, вірно виконувати свої обов'язки, докладаючи всі свої сили і здібності в ім'я блага народу Естонії і Естонської Республіки. »

 

При Президентові Республіки на правах дорадчого органу існує так. звана «Рада державної оборони» (ест. Riigikaitse Nõukogu), до складу якої входять голова Рійгікогу, прем'єр-міністр, голова комісії Рійгікогу по державній обороні, голова комісії Рійгікогу із закордонних справ, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ , міністр юстиції, міністр економіки і інфраструктури, міністр з питань підприємництва та інфотехнологій, а також командувач силами оборони. Очолює раду сам президент.

 

Завданням ради є обговорення важливих з точки зору державної оборони питань та спільного вироблення спільної думки. Засідання проводяться в міру необхідності (в реальності вони зазвичай проводяться від 1 до 3 разів на рік.

 

З моменту вступ у на посаду автоматично припиняються всі повноваження і обов'язки президента з будь-яких інших, попередніх його посадах. Президент Республіки не має права займатися будь-якою іншою оплачуваною діяльністю. Посадову винагороду Президента Республіки встановлює Рійгікогу спеціальним законом. Крім того, на час перебування на посаді президент зобов'язаний призупинити членство в будь-якої партії.

 

Існує декілька підстав для складання повноважень президента, а саме - повноваження президента припиняються в зв'язку з: добровільною відставкою, вступом на посаду новообраного президента, смертю, вступом в силу обвинувального вироку суду щодо нього та стійкою нездатністю виконувати обов'язок президента за станом здоров'я, яка встановлюється Державним судом. При нездатності президента виконувати свої обов'язки, повноваження президента тимчасово переходять до голови Рійгікогу.

 

В історії країни  президент обирався в Рійгікогу двічі: в 1992 і в 2011 роках. У 1996, 2001 і в 2006 роках президента обрала Колегія виборщиків. Число представників місцевих самоврядувань залежить від числа громадян Естонії, мають право голосу в волості або в місті. У 1996 році Колегія вибірників складалася з 374 чоловік, в 2001 - з 367 чоловік, в 2006 - з 345 осіб (дві волості не обрали представників). Скорочення числа членів в колегії пов'язано зі зменшенням числа місцевих самоврядувань в результаті об'єднання волостей і міст.

 

2016 рік став роком найдовших президентських виборів в історії Естонії. Як зазначалося вище, в Естонії діє дворівнева система непрямих виборів президента: спочатку главу держави намагається обрати парламент, але якщо нікому з кандидатів не вдається набрати необхідну кількість голосів, то вибори тривають в Колегії вибірників.

 

В ході трьох турів голосування в Рійгікогу депутатам не вдалося обрати главу Естонії, оскільки ніхто з представлених кандидатів не набрав необхідної для перемоги кількості голосів. Таким чином, вибори продовжилися в Колегії виборщиків, до якої увійшли 101 депутат парламенту і 234 представника місцевих самоврядувань, всього 335 чоловік. Для висунення кандидатури на другий етап виборів президента необхідно було надати виборчої комісії не менше 21 підписів членів Колегії.

 

Республіканська виборча комісія Естонії 23 вересня, офіційно зареєструвала п'ять кандидатів на пост глави держави. Кандидатами автоматично стали двоє учасників виборів в третьому турі голосування в парламенті - почесний голова правлячої Реформістської партії, колишній віце-президент Єврокомісії Сіім Каллас і депутат парламенту від опозиційної Центристської партії Майліс Репс. Крім того, кандидатами на пост президента стали екс-глава МЗС Естонії Марина Кальюранд, голова парламентської Консервативної народної партії Естонії Март Хельме і адвокат Аллар Йикс, які представили у виборчком необхідні для реєстрації документи та підписи членів Колегії. Для перемоги в першому турі голосування в Колегії вибірників кандидату було достатньо отримати більшість голосів (50% плюс один голос підтримки як мінімум).

 

Переможця в першому турі виявити не вдалося, і в той же день відбувся другий тур, куди вийшли два кандидати, що отримали найбільшу кількість голосів в першому турі - Сійм Каллас і Аллар Йикс. Там діє та ж схема (50% плюс один голос). Однак президента не вдалося обрати і в другому турі, оскільки жоден з кандидатів не зміг набрати необхідної для перемоги кількості голосів. Згодом було скликане позачергове засідання парламенту, і процедура виборів почалася заново.

 

Для того, щоб уникнути помилок цього разу, депутати вирішили більше не ризикувати і прийти до консенсусу при виборі нових кандидатів. Було прийнято рішення з самого початку вибрати єдиного кандидата на зборах старійшин (складаються з керівництва парламентом - Ейкі Нестора, Хелір-Валдор Сеедер і Юрі Ратас, а також з голів фракцій - Урве Тійдус (Партія реформ), Кадрі Сімсон (Центристська партія), Андреса Анвельта (СДПЕ), Прійта Сібула (IRL), Андреса Херкеля (Вільна партія) і Мартіна Хельме (EKRE)).

 

27 вересня спікер Рійгікогу представив раді старійшин парламенту Керсті Кальюлайд і рада запропонувала їй балотуватися в президенти країни. Таким чином, правлячі Партія реформ, IRL і соціал-демократи, а також опозиційна Вільна партія, у яких в цілому 67 голосів з 101, домовилися, що підтримають на президентських виборах Кальюлайд.

 

В Рійгікогу знову відбувся перший тур голосування з виборів президента, єдиним зареєстрованим кандидатом якого і стала безпартійна Керсті Кальюлайд. Щоб стати обраною в президенти, за Кальюлайд повинні були віддати свій голос принаймні 68 парламентаріїв.

 

Але за підсумками першого туру в підтримку її кандидатури проголосував 81 депутат з 98 присутніх на засіданні. Таким чином, найдовші за всю історію республіки вибори президента завершилися. Представник Естонії в Європейській рахунковій палаті Керсті Кальюлайд, яку майже всі ЗМІ нарікли "компромісним кандидатом", стала п'ятим президентом Естонської Республіки. З усіх країн Балтії Естонія стала останньою державою, на чолі якої стала жінка.

 

Обов'язки президента Естонії в більшості своїй формальні і церемоніальні. Президент підписує те, що зобов'язаний, вчиняє дії, які не може не зробити. Призначає запропонованих прем'єр міністрів, погоджує з урядом зовнішньополітичні дії, вносить на розгляд парламенту кандидатури деяких чиновників, заздалегідь обговоривши їх з парламентськими партіями. Навіть розпустити парламент в трьох з чотирьох передбачених Конституцією випадках президент просто зобов'язаний. І лише в одному він може вибирати: між відставкою уряду і розпуском парламенту.

 

Як у всіх парламентських республіках, деякі самостійні рішення президент Естонії може приймати в кризових ситуаціях, коли політична система з якоїсь причини не може функціонувати в звичайному режимі. Але і тут Конституція Естонії старанно прописує контроль та затвердження даних рішень глави держави виконавчою і представницькою владою. Саме тому і вибори президента в Естонії не всенародні, а здійснюються парламентом, або, якщо парламенту не вдається дійти згоди(як це і сталося), спеціальної Колегією вибірників.

 

Таким чином, зважаючи на фактичні функції президента і досвід останніх президентських виборів, доречно говорити про необхідність зміни або модифікації виборчої процедури. Експерти часто пропонують ввести систему прямих виборів президента, але цю  ідею, за яку роками ратувала Центристська партія, не підтримують представники Соціал-демократичної партії і IRL. Тому, необхідно шукати інші шляхи оптимізації процесу. На мою думку  одним таких варіантів може стати скасування трьох перших кіл голосування в Рійгікогу – тобто, вибирати президента буде лише колегія вибірників, що складається з членів Рійгікогу і представників зборів місцевих управлінь.

 

На сьогоднішній день, представники партій-учасників коаліції домовилися, що, незважаючи на те, що через адміністративної реформи різко скоротиться кількість місцевих самоврядувань, не можна скорочувати кількість їх представників в колегії вибірників. Згідно існуючого договору, виборників з місцевих самоврядувань має бути щонайменше дві третини або навіть більше.

 

Згідно з попередньою програмою, колегія виборщиків могла б обирати президента в п'ять кіл, які проходили б протягом трьох днів - з п'ятниці по неділю. При цьому в першому колі можна було б представити до п'яти кандидатів. З кожним колом їх кількість б скорочувалася, тому що вибував б кандидат, що набрав найменшу кількість голосів. Вільна партія в свою чергу запропонувала змінити закон так, щоб більше не було можливості для порожніх бюлетенів і президентом був обраний той, хто отримає в другому турі Колегії вибірників більшість голосів.

 

Таким чином, можна буде уникнути повторення ситуації минулого року. Саме через невдоволення нею, при правлячій коаліції вже була створена робоча група, відповідальна за розробку  та проведення зміни системи президентських виборів. Одним з перших пропозицій групи є збільшення президентського терміну з п'яти до семи років, але при цьому ввести обмеження на кількість термінів перебування президента при владі до одного терміну. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Політична система Естонії. Вікіпедіа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Політична система Естонії 
 2. Новий вектор внутрішньої політики Естонії. EADaily. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/30/vo-vnutrenney-politike-estonii-zadan-principialno-novyy-vektor-intervyu
 3. Базові принципи правлячої коаліції. Державний портал EESTI.EE. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://valitsus.ee/ru/bazovye-principy-pravyashchey-koalicii 
 4. Естонія не вибрала нового президента. Спутнік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://ru.sputnik-news.ee/politics/20160924/3339534/prezident-vybory-vtoroikrug.html
 5. Перша жінка-президент склала присягу. Укрінформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2099009-persa-zinkaprezident-estonii-sklala-prisagu.html
 6. Оленченко В.А. Естонія. Парламентські вибори 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1544
 7. Службові обов’язки президента Естонії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.president.ee/ru/

 

REFERENCES:

 1. Politychna systema Estoniji. Wikipedia. – Available at : https://ru.wikipedia.org/wiki/Політична система Естонії 
 2. Novyy vector vnutrishnoji polityky Estoniji. EADaily. – Available at: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/30/vo-vnutrenney-politike-estonii-zadan-principialno-novyy-vektor-intervyu
 3. EESTI.EE. – Available at : https://valitsus.ee/ru/bazovye-principy-pravyashchey-koalicii 
 4. Estonija ne vybrala novogo presydenta. Sputnik. – Available at :  https://ru.sputnik-news.ee/politics/20160924/3339534/prezident-vybory-vtoroikrug.html
 5. Persha zhinka-prezident sklala prysyagu. Ukrinform. – Available at:  https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2099009-persa-zinkaprezident-estonii-sklala-prisagu.html
 6. Olenchenko, V. (2015). Estonia. Parlamentski vybory 2015. – Available at: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1544
 7. Sluzhbovi obovjazky presydenta Estoniji. – Available at : https://www.president.ee/ru/

 

 

 Обновлен 26 дек 2017. Создан 20 дек 2017