КАФЕДРА @ UA

 

Гришук, Р. Особливості інформаційного простору Королівства Іспанія // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 120 с. / С. 114-117.
Гришук, Р. Особливості інформаційного простору Королівства Іспанія // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 117 с. / С. 114-117. 

 

 

Особливості інформаційного простору Королівства Іспанія

 

 Гришук, Роман,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ),

Інститут міжнародних відносин,

кафедра міжнародної інформації,

студент,

gryromka@gmail.com

 

Анотація

У статті описано особливості розвитку інформаційного простору Іспанії на початку ХХI століття. Охарактеризовано структуру органів урядової комунікації, особливості інформаційного простору в автономіях на прикладі Каталонії і Країни Басків.

Ключові слова: Іспанія, інформаційний простір, урядова комунікація, Каталонія, Країна Басків, націоналістичні рухи, медіа.

 

 

The Special Features of information space of Kingdom of Spain

 

Gryshuk Roman, Kyiv national university of Taras Shevchenko (Ukraine, Kyiv),

Institute of International relations,

Cathedra of international infomation,

student,

gryromka@gmail.com

 

SUMMARY

This article describes the features of the information space of Spain in the beginning of the twenty-first century. It characterizes the structure of government communications, the media scene of autonomous regions of Spain, having experience of the Catalonia and the Basque Country as example.

Key words: Spain, information space, media scene, government communications, Catalonia, Basque Country, nationalist movements, media.

 

 

В еру стрімкого розвитку наукових технологій, зокрема, інформаційних та комунікаційних, інформаційний простір будь-якої держави постає фактором, що відграє величезну роль у відносинах між суспільством і державою, впливає на внутрішню і зовнішню політику.

У даній роботі ми розглядаємо інформаційний простір Королівства Іспанія, яке, зважаючи на певні адміністративні, національні та культурні особливості , може стати корисним в рамках розвитку інформаційного суспільства, та простору в цілому, в Україні.

 

Перш за все, слід визначити, що Іспанія є унітарною державою і складається із 19 автономій. Незважаючи на те, що офіційною мовою є іспанська, в деяких областях офіційний статус мають баскська, каталанська, галійсійська та аранська. Таким чином, медійний простір наповнений контентом ,написаний багатьма мовами, що, в свою чергу, є засобом культурної ідентифікації певних національних меншин, особливо в контексті інтеграційних процесів всередині ЄС [1].

 

Приклад націоналістичних рухів дозволяє визначити ситуацію на місцевому рівні в автономіях. Головною метою центральних кастильських медіа, таких, що представляють загальнонаціональну урядову політику, є захист цілісності країни та просування національної політики [2-8].

 

По друге, необхідно звернути увагу на спосіб здійснення урядових комунікацій у Королівстві Іспанії. Головним підрозділом у цій сфері є Державний секретаріат з питань комунікацій, що підпорядковується  Віце президенту-міністру у справах уряду [9]. До нього входять: Генеральний директорат з питань комунікації, управління з питань інформації та секретаріат комітету з питань реклами та корпоративних зв’язків [9; 10]. Цей секретаріат виконує деякі функцій публічної дипломатії, співпрацює із МЗС та внутрішніми акторами.

 

Говорячи про правову базу, що регулює відносини у інформаційному просторі цієї країни, то в 2005 були внесені певні суттєві зміни [9]. Закон про рекламу та комунікацію La ley de Publicidad  y Comunicacion Instucional забороняє будь-який інформаційний продукт, що загрожує політиці держави, пропагує насильство, є сексистським або стимулює насильство [12-13]. Після впровадження цього закону був створений відповідний Комітет, що слідкує за дотриманням головних вимог[14].

 

Зважаючи на те, що Іспанія є членом Європейського союзу, вона бере участь у численних проектах ЄС у сфері становлення інформаційного суспільства. У рамках програми Горизонт 2020, країна намагається розвивати наукову сферу, сферу IT, інтернет бізнес та торгівлю. Тим не менш, показники інформаційного суспільства є нижчими за середні у ЄС, окрім сфери електронного уряду, тут показники є вищими.

 

За інформацією Всесвітнього форуму з інформаційного суспільства, різні співтовариства у складі автономій беруть участь в програмі «Цифрові міста» в рамках програм Міністерства промисловості, туризму та торгівлі, які підтримують розвиток інформаційного суспільства в муніципальних утвореннях. Деякі автономні співтовариства, такі як Естремадура, беруть участь на інституціональному рівні в просуванні вільного і відкритого програмного забезпечення (ВВПЗ), в той час як інші виділяються в інших аспектах.

 

Каталонія стала відкривачем у сфері дистанційного Інтернет навчання, а Країна Басків досягла позитивних показників. З одного боку, це гірський регіон, що, наче, має ускладнювати побудову мереж, тим не менш, у 2005 році вона стала організатором другого Всесвітнього саміту міст і місцевих органів влади з питань інформаційного суспільства.

 

Як висновок, можна сказати, що Королівство Іспанія має специфічні особливості через наявність великої кількості автономних елементів із своїми культурою та мовою. Таким чином, кожна автономія використовує інформаційний простір для захисту інтересів та самоідентифікації, в той час центральні урядові медіа поширюють контент, що пропагує загально національну інформаційну політику уряду. В свою чергу, в рамках ініціатив  ЄС та всесвітніх організацій, відбувається розвиток та розширення можливостей в сфері медіа, телекомунікацій, цифрових технологій, Інтернет. Головним чинником у їх розвитку залишається взаємодія і відносини між центром і периферією країни.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Media Landscape: Spain [Електронний ресурс] // EJC. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://ejc.net/media_landscapes/spain.
 2. EL PAÍS [Електронний ресурс] // EL PAÍS. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://elpais.com/
 3. La vanguardia catala [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lavanguardia.com/.
 4. el mundo [Електронний ресурс] // el mundo. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.elmundo.es/.
 5. Catalunya [Електронний ресурс] // El Periódico. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.elperiodico.com/es/.
 6. Gara [Електронний ресурс] // Gara. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.naiz.eus/hemeroteca/gara
 7. El correo vasco [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.elcorreo.com/.
 8. Televisió de Catalunya [Електронний ресурс] // TV3. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: www.tv3.cat/.
 9. Баровська А. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2014. – 40 с.
 10. The Office of Communications / Kumar, Martha Joynt // Presidential Studies Quarterly. – 2001 . – 31(4) . – P. 609–634.
 11. Oficinas de Información [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/Consejeriasdeinformacion/index.htm
 12. LEY 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/4033607A-A01F-4596-8035- A622167A2F61/99712/Ley29_2005.pdf 64 La Comisión de Publicidady
 13.  Испания. Конституция и законодательные акты. – М.,1982. – 114 с.
 14. Comunicación Institucional [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/CPCI/LaComision.htm

 

REFERENCES:

 1. Media Landscape: Spain. – Available at: http://ejc.net/media_landscapes/spain.
 2. EL PAÍS. – Available at: http://elpais.com/
 3. La vanguardia catala. – Available at: http://www.lavanguardia.com/.
 4. El mundo. – 2016. – Available at: http://www.elmundo.es/.
 5. El Periódico. – Available at: http://www.elperiodico.com/es/.
 6. Gara. – Available at: http://www.naiz.eus/hemeroteca/gara
 7. El correo vasco. – Available at: http://www.elcorreo.com/.
 8. Televisió de Catalunya.. – Available at : www.tv3.cat/.
 9. Barovskaб A. Instytutsiine zabezpechennia derzhavnoi komunikatyvnoi polityky: dosvid krain Yevropy : analit. dop. – K. : NISD, 2014. – 40 s.
 10. The Office of Communications / Kumar, Martha Joynt // Presidential Studies Quarterly. – 2001 . – 31(4) . – P. 609–634.
 11. Oficinas de Información. – Available at: http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/Consejeriasdeinformacion/index.htm
 12. LEY 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. – Available at: http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/4033607A-A01F-4596-8035- A622167A2F61/99712/Ley29_2005.pdf 64 La Comisión de Publicidad y
 13. Ispaniya. Konstitutsiya i zakonodatelnyie aktyi. – M.,1982. – 114 s.
 14. Comunicación Institucional. – Available at: http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/CPCI/LaComision.htm


Обновлен 15 июл 2017. Создан 31 мая 2016