КАФЕДРА @ UA

 

Пащенко, Ю. Захист інформаційного простору Бельгії // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 120 с./ С. 78-80.
Пащенко, Ю. Захист інформаційного простору Бельгії // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 117 с./ С. 78-80.

 

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ БЕЛЬГІЇ

 

Пащенко, Юлія,

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (Україна, Київ), 

Інститут міжнародних відносин,

студентка,

juliaolando@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У тезах, на прикладі Бельгії, вивчається глобалізація світових економічних і політичних процесів, які відбуваються за участю сучасних інформаційних технологій.  Визначено нормативно – правову та структурну базу, що регламентує контроль та захист інформаційного простору.

Ключові слова: Бельгія, інформаційний простір, ЗМІ, електронне урядування, телекомунікації, Інтернет.

 

 

PROTECTION OF BELGIUM INFORMATION SPACE

 

Paschenko, Julia,

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv),

Institute of International Relations,

student,

juliaolando@gmail.com

 

SUMMARY 

In theses, by the example of Belgium, studied the globalization of world economic and political processes that take place involving information technologies. Determined regulatory and structural framework that controls and protects  information space.

Keywords: Belgium, information space, the media, e-government, telecommunications, Internet.

 

 

Сьогодні майже всі країни світу почали активно  розбудовувати  інформаційне суспільство, і на прикладі Королівства Бельгії, ми б хотіли проаналізувати процес формування та забезпечення  інформаційної безпеки держави.

Бельгія обрала для себе модель континентальної Європи, що базується на  динамічному поєднанні державних і ринкових сил, роль кожної з яких може змінюватися з часом.

Інформаційна політика країни відповідає доктринам зовнішньої та внутрішньої політики - відкрите суспільство, відкрита економіка, відкритий менталітет, традиції, толерантність і посередництво у політичному врегулюванні конфліктів.

Значний вплив на становлення інформаційного простору Бельгії має ЄС. Це можна помітити у програмах Федерального уряду: «Принципи процвітання активного суспільства» (1995 p.), «Федеральна ініціатива щодо становлення інформаційного суспільства» (1994 р.), «План дій щодо провідної ролі Бельгії в інформаційному суспільстві» (1998 р.) тощо.

«Федеральна ініціатива щодо становлення інформаційного суспільства» спрямована на підвищення соціальної активності населення Бельгії. Комунікаційні та інформаційні технології є рушійною силою економічного прогресу країни.

«План дій щодо провідної ролі Бельгії в інформаційному суспіль­стві» включає такі напрями: 1) створення системи електронного уряду; 2) забезпечення гарантій широкого доступу до сучасних інформацій­них мереж і недопущення дискримінації за інформаційною ознакою (Internet for Everyone); 3) побудову національної інфраструктури телекомунікацій (Бельгійської інформаційної супермагістралі); 4) заохочення досліджень та інновацій для інформаційної економіки; 5) розробка гнучких принципів регулювання інформаційної сфери.

 Проект «електронний уряд» сприяє ефективній взаємодії між органами влади та населенням.  Е-уряду вирішує проблему прозорості владних структур. У рамках проекту е-уряду передбачається функціонування електронних судів, архівів та телеконференцій для транскордонного співробітництва Бельгії з країнами Європейського регіону.

Побудова Бельгійської інфраструктури телекомунікацій робить можливим подальше розширення комп'ютерних мереж Belnet, застосування нових технологій UMTS, об'єднання інформаційно-комунікаційних мереж з дослідницькими центрами та інституціями для ефективного управління. Відбувається постійна розробка та удосконалення інформаційних технологій та Internet, для економічної на соціальної активності Бельгії.

В Бельгії відбулася лібералізація телекомунікацій , що сприяла появі закону «Про телекомунікації» (1991 р.), до якого були внесені поправки 1994,1997,1998 pp., пов'язані з утворенням головного національного оператора телекомунікацій з автономним статусом Belgacom.

Орган, що контролює інформаційний простір Бельгії – Аудіовізуальна вища рада (Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)) був створений 1987 році і був виключно консультативним, організований в незалежний адміністративну одиницю Указом від  24 липня 1997;  Постанова від 27 лютого 2003 року надала цьому органу статус  юридичної особи  та контрольних повноважень в діяльності ЗМІ.

28 березня 2009 року набув чинності  новий наказ про аудіовізуальні медіа-послуги  (транспонування в нормативно-правову базу Бельгії Європейської директиви про аудіовізуальні медіа-послуги).

CSA складається з  Колегій (Le Collège d’avis,  Le Collège d’autorisation et de contrôle) та Бюро (Bureau). Робота  Le Collège d’avis  полягає в видачі інструкцій, розпоряджень, висновків стосовно будь – яких питань ЗМІ та Інтернет. Le Collège d’autorisation et de contrôle  –  відповідальна за видачу ліцензій на мовлення приватних теле- і радіостанцій,  контроль за дотриманням обов’язків  редакторів та видавничих служб , розповсюджувачів послуг і операторів мереж.

Цей орган має право накладати санкції та позбавляти ліцензії за недотримання чи порушення певних норм.  Бюро (Bureau) - відповідає за прийняття оперативних рішень. Автономно приймає  необхідні та корисні для діяльності CSA і адміністрації  нормативно-правові акти ( для юридичного представництва, кадрового забезпечення, координації та організації роботи CSA, контролю за відповідність внутрішнього, європейського або міжнародного права).

Отже, аналізуючи інформаційний простір Бельгії, ми визначили, що їх національна модель спрямована на підвищення соціальної активності населення, покращення якості телекомунікаційних технологій. Аудіовізуальна вища рада – орган що займається захистом та контролем інформаційного простору. На нашу думку, цей орган є прикладом для унаслідування, адже він не тільки попереджає появі нових загроз, а й завдяки своїй структурі та нормативно – правовій базі сприяє розбудові  та покращенню якості роботи ЗМІ та Інтернет.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

  1. ASSESSMENT AND PROPOSALS FOR ACTION [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/gov/digital-government/42350611.pdf
  2. Site officiel du CSA de la Fédération Wallonie-Bruxelles [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csa.be/
  3. Texte du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csa.be/documents/1440


Обновлен 15 июл 2017. Создан 18 мая 2016