КАФЕДРА @ UA

 

Янкін, Р. Електронне урядування Казахстану: становлення і розвиток // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 120 с./ С. 94-97.
Янкін, Р. Електронне урядування Казахстану: становлення і розвиток // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 117 с./ С. 94-97.

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ КАЗАХСТАНУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

 

Янкін, Роман,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка (Україна, Київ),

Військовий інститут,

курсант,

catdog2495@mail.ru 

 

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуті питання створення й розвитку системи електронного урядування й електронного документообігу в Казахстані. Зроблено огляд етапів становлення електронного уряду в країні та розглянуто технології, використовувані у роботі в уряді Казахстану.

Ключові слова: Казахстан, електронний уряд, електронне управління,  електронний документообіг, ІКТ, урядові веб-сайти.

 

 

E-GOVERNMENT IN KAZAKHSTAN: FORMATION AND DEVELOPMENT

 

Янкін, Роман,

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, курсант

catdog2495@mail.ru 

 

SUMMARY

Article describes questions of creation and development of electronic government and electronic document management in Kazakhstan. The review enlightens stages of e-government in the country and discusses the technology used in the sphere of e-government of Kazakhstan.

Keywords: Kazakhstan, electronic government, electronic government, electronic document management, ICT, government websites.

 

 

"Всю свою ношу з собою" – вища мудрість древніх знайшла свою реалізацію в наші дні тому, що сьогодні дедалі документи величезного підприємства, можуть зберігатися і переноситися всередині одного самого персонального комп'ютера.

Електронний уряд – система управління з урахуванням електронних коштів обробки, передачі й поширення інформації. Електронний уряд перестав бути доповненням чи аналогом традиційного уряду, а лише визначає новий спосіб взаємодії з урахуванням активного використання інформаційно-комунікаційних технологій у цілях підвищення ефективності надання державних послуг.

У разі поширення інформаційних технологій у Казахстані, розвитку в уряді, впровадження електронного документообігу, надання електронних послуг роботу і є актуальною завжди і практично значимої.

Президентом Казахстану поставлена амбіційна завдання входження республіки до число 50 самих конкурентоспроможних країн світу. Зрозуміло, що це завдання немислима без здійснення вагомих кроків убік цифровий економіки та інформаційного суспільства, без формування інформаційної інфраструктури "в уряді". В лютому 2004 р. було прийнято "Державна програма формування "в уряді" Республіка Казахстан на 2005–2007 роки", розроблена відповідно до Посланням Президента народу Казахстану "До конкуренто спроможнішого Казахстану, конкурентоспроможної економіці, конкурентоспроможної нації!". Це з перших серйозних кроків по дорозі розвитку високотехнологічної держави.

У Республіці Казахстан здійснюється серйозна роботу з формування інформаційного суспільства. Прийнято і як реалізуються "Державна програма формування "в уряді" на 2005–2007 роки", розроблена "Програма зниження інформаційного нерівності на 2007–2009 роки".

Про впровадження нового елемента у схемою взаємовідносин "громадянин - уряд" говорив Президент Республіки Казахстан М. Назарбаєв у "Посланні народу Казахстану 1 березня 2006 р.: "Спеціальний акцент хочу зробити на необхідності якнайшвидшого впровадження системи "в уряді". Це підвищить ефективність діяльності державні органи, призведе до їх зниження корупції та адміністративних бар'єрів. Прискорити реалізацію проекту в уряді. І тому 2007 року буде ухвалити Закон "Про національних реєстрах ідентифікаційних номерів". У практичній реалізації висловлюється у цьому, кожен громадянин має універсальним персональним кодом, замість безлічі необхідних зараз РНН,СИК, № паспорти й т.д.".

Суть в уряді не в інформаційних технологій, як, а задоволенні потреб громадян із огляду на те, що таке сьогоднішній світ дуже широко використовує ці технології.

Створення "в уряді" у Казахстані має довгострокову перспективу, та її реалізація можна здійснити лише у кілька етапів. Державна програма із формування "в уряді" переважно орієнтована формування базової інфраструктури е-уряду. Реалізація концепції "в уряді" вимагає наявності, по крайнього заходу, наступних стартових умов:

• відповідного рівня комп'ютеризації державні органи;

• певного рівня розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій у країні;

• наявності чи присутності професіоналів IT як в замовників від імені держорганів, і в постачальників товарів та послуг здатних реалізувати поставлені завдання;

• прийнятною нормативно-правової бази на;

• достатнього рівня фінансування;

• державної волі у для глави держави, а й в всіх учасників цього процесу.

У межах створення "в уряді" здійснюється автоматизація діяльності державні органи. Головним тут є створення таких інформаційних систем державні органи, які дозволять надавати громадянинові затребувані і актуальні щодо його повсякденні й досвід роботи електронні сервіси. І це закладено стрижневу ідею "в уряді" у Казахстані – це "забезпечення громадян швидким і якісним доступом до електронних послуг державні органи".

Під час розробки даної програми було вивчений досвід країн, у яких досягнуто неабиякі успіхи у розвитку технологій е-уряду: Корея, Сінгапур, Естонія), й інші. З урахуванням світового досвіду впровадження "в уряді" Республіка Казахстан ввозяться чотири етапу.

Інформаційний етап (2005-2006 роки)

На цьому етапі забезпечена єдина точка доступу всім інформаційних ресурсів державних орієнтація потреби громадян і організації, з концепції життєвих і бізнес-подій.

У межах цього етапу остаточно 2006 року в Порталі було розміщено інформаційні послуги усіх зацікавлених державних органів.

Інтерактивний етап (2006 р. – 2008 р.)

У межах цього етапу реалізовані механізми ідентифікації і авторизації користувачів для надання державними органами інтерактивних послуг громадянам, реалізований сервіс прийому звернень громадян, і запущена в експлуатацію мобільний версія Порталу.

Транзакціний етап (2008 р. – 2010 р.)

На цьому етапі буде реалізовано механізми громадян через Портал до платним державним послуг із можливістю здійснення фінансових транзакцій з допомогою інтеграцію з платіжним шлюзом і банківськими інформаційними системами.

Четвертий етап (2010 р. і далі) – формування інформаційного суспільства, у якому електронні послуги переважатимуть над паперовими і охоплювати весь життєвий цикл людини.

Для реалізації "в уряді", недостатньо лише розробити програму впровадження. Слід також готувати людей, які, володіючи комп'ютерної грамотністю і доступом до ІКТ, зможуть взаємодіяти з "електронним урядом" у будь-якій географічній точці країни.

Перша ступінь у формуванні інформаційного суспільства – це зниження інформаційного нерівності. Задля реалізації це завдання, Агентством РК по інформатизації та зв'язку розроблена "Програма зниження інформаційного нерівності на 2007–2009 роки". Програму спрямовано влади на рішення завдань із зниження інформаційного нерівності, характеризується різними рівнями комп'ютерної освіченості населення і нерівними можливостями доступу до сучасних комунікаційних технологій.

Як основних дієвих важелів впливу зниження інформаційного нерівності буде використано:

• запровадження багаторівневої "Національної IT-сертифікації";

• запровадження обов'язковості наявності національного IT-сертифіката прийому на державної служби;

• впровадження тестування 100% випускників навчальних закладів з інформатики;

• запровадження предмета інформатики в курси підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ.

Дорогою до їх зниження інформаційного нерівності потрібно зробити три важливі кроки. Перший – навчання населення. Другий – зниження тарифів на Інтернет. Третій – забезпечення доступу громадян до Інтернет ресурсів.

З вересня 2006 р. на 25% зменшився тариф послуги Інтернету. Для доступу до нових державним інтерактивним послуг людям знадобиться електронна ідентифікаційна карта (>e-ID), які мають з'явитися у незабаром у межах програми створення національної ідентифікаційної системи (далі НІС). З цієї картою громадянин зможе зайти на портал е-уряду й одержати будь-які довідки в електронному вигляді, уникнувши стомливого стояння у чергах.

Сьогодні все держоргани мають власні веб-сайти надають інформацію населенню, що свідчить про тому, що Інтернет - інфраструктура вже сформована.

Разом про те, з урахуванням проведеного Агентством аналізу є низка проблем які включають: недостатньо актуальне і затребувану інформаційне зміст веб-сайтів держорганів. У багатьох ресурсах дизайн не оновлювався вже протягом кілька років, понад 40% офіційних Інтернет ресурсів держорганів відсутня режим щоденного відновлення інформації про поточної діяльності.

У найближчому майбутньому хотілося, щоб державних установ мали змогу через офіційні сайти приймати заявки на заняття вакантної посади, ми підбивали підсумки державної закупівлі автоматично, здійснення листування між установами через електронної пошти, оплату державних мит, сплата податків, у вигляді електронних грошей. Суттєвим недоліком всіх сайтів державних установ є слабка наповнюваність, відсутність своєчасної інформації. До того ж є технічні недоліки це – однотипний дизайн, дворівневий домен, дуже багато зайвої інформації. Гадаю цих питань у майбутньому, безсумнівно, вирішуватися.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.government.kz/ru/.
  2. МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОМИТЕТ СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://info-con.mid.gov.kz/ru/.
  3. Сансизбаев К. С. Електронний уряд та електронний документообіг в органах державного управління [Електронний ресурс] / К. С. Сансизбаев. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ukrefs.com.ua/184666-Elektronnoe-pravitel-stvo-i-elektronnyiy-dokumentooborot-v-organah-gosudarstvennogo-upravleniya.html.
  4. Матвейчук Л. В. ЕЛЕКТРОННЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН [Електронний ресурс] / Л. В. Матвейчук // ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_42/fail/9.pdf.

 

 

REFERENCES:

  1. PRAVITELSTVO RESPUBLIKI KAZAHSTAN. - Available at: http://www.government.kz/ru/
  2. MINISTERSTVO PO INVESTICIJaM I RAZVITIJu RESPUBLIKI KAZAHSTAN KOMITET SVJaZI, INFORMATIZACII I INFORMACII. - Available at: http://info-con.mid.gov.kz/ru/
  3. Sansizbaev, K. S. (2008). Elektronnij urjad ta elektronnij dokumentoobіg v organah derzhavnogo upravlіnnja. - Available at: http://ukrefs.com.ua/184666-Elektronnoe-pravitel-stvo-i-elektronnyiy-dokumentooborot-v-organah-gosudarstvennogo-upravleniya.html
  4. Matvejchuk, L. V. (2015). ELEKTRONNE DERZhAVNE UPRAVLІNNJa OPODATKUVANNJaM: DOSVІD RESPUBLІKI KAZAHSTAN. - Available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_42/fail/9.pdf.


Обновлен 15 июл 2017. Создан 18 мая 2016