КАФЕДРА @ UA

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНСИН»

 

 1. Міжнародна система: суб’єкти, відносини, норми.
 2. Світова політична система: історія та еволюція.
 3. Поняття світового порядку. Актори світової політики.
 4. Глобальне управління.
 5. Розвиток інтеграційних процесів у Європі.
 6. Особливості розвитку інтеграційних процесів у різних регіонах світу.
 7. Глобалізація як процес всесвітньої інтеграції.
 8. В чому полягає сутність поведінкового підходу до аналізу цілей учасників міжнародних відносин?
 9. Визначте місце категорії «інтерес» в аналізі співвідношення об'єктивного й суб'єктивного в структурі цілей учасників міжнародних відносин.
 10. Національно-державний інтерес: поняття і сутність.
 11. Назвіть і розкрийте функції груп інтересів (тиску) учасників міжнародних відносин.
 12. Лобізм в міжнародних відносинах.
 13. Універсальні, національні, групові й особисті інтереси учасників міжнародних відносин.
 14. Дайте визначення поняття і сутності „міжнародних відносини
 15. Моделі і засоби міжнародних відносин.
 16. Зовнішня політика, ознаки зовнішньої політики, основні цілі і типи зовнішньої політики.
 17. Виділіть основні моделі і чинники зовнішньої політики.
 18. У чому полягає сутність і функції дипломатичних відносин?
 19. Дайте визначення поняття „міжнародних економічних відносин”.
 20. Сутність понять «світова економіка» і «світове господарство».
 21. У чому полягає сутність військових відносин: характеристика, основні типи?
 22. Дайте характеристику основних форм міжнародних відносин.
 23. Система регулювання політичної поведінки на міжнародній арені.
 24. Об’єкт аналізу в міжнародних політичних відносинах. Предмет політології міжнародних відносин.
 25. Поняття і типологія міжнародних організацій.
 26. Структура Організації Об’єднаних Націй?
 27. Структура і органи управління Європейського Союзу.
 28. Глобальне громадянське суспільство: поняття і структури.
 29. Поняття і сутність міжнародної політики.
 30. Геостратегія і геополітика.


Обновлен 14 сен 2015. Создан 04 июн 2015