КАФЕДРА @ UA

Всего 10 сообщений

 
 Neooanili2019-10-10 20:38:39
Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
 
 Олена2015-09-08 05:04:41
Прошу дати пояснення, яким чином на вашому сайті з'явився без мого відома і вказівки авторства з порушенням авторських прав та професійної етики розділ Тема 10. "Україна в сучасних міжнародних відносинах"? доцент кафедри соціології та політології НЮУ імені Ярослава Мудрого Сахань О.М.
 
 Олександр2014-02-11 11:39:38

800 x 1067, 87 кБ
Романюк А. С., Шведа Ю. Р., Шумельда О. Б. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. Монографія.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- 132 с.

Для викладачів і студентів відділень політології, міжнарордних відносин, політикам та партійним працівникам, всім, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

ББК Ф69(4УКР)+Х9(4УКР)400.5
Р-69
УДК 329:342.8(477).
ISBN 966-613-290-7

Рецензенти:

Д-р філос. наук, проф. Рябов С.,
Д-р філос. наук, проф. Колодій А.,
Канд. філос. наук, доц. Поліщук М.

Рекомендовано до друку Вченою Радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 
 Анатолій2014-02-11 11:33:20
Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів: ЦПД-”Астолябія”, 2005.- 366 c.
На основі узагальнення найсучасніших зарубіжних та вітчизняних наукових досліджень у монографії аналізується роль та місце політичних партій у сучасній представницькій демократії, розглядаються підходи щодо визначення політичних партій, їх типологія, виборча функція та виборча стратегія, участь у формуванні основних інститутів політичної системи. У книзі також представлені основні типи виборчих систем та їхні політичні наслідки, базові положення теорії партійних коаліцій, специфіка розвитку політичних партій та партійних систем країн Європейського Союзу, Центрально-Східної Європи, України, розглядаються сім’ї політичних партій, механізми формування, права та повноваження інституту президента в світі та в Україні.

ББК Ф 6
УДК 329:324
Р-69
ISBN 966-8657-07-1

Автори:

Анатолій Романюк (Розділи 5, 9, 10)
Юрій Шведа (Розділи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8).

Рекомендовано Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка (Протокол № 32/5 від 25 травня 2005 року).
 
 Юрій2014-02-11 11:30:23

800 x 1067, 81 кБ
Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

У науково-навчальному виданні ”Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні” аналізуються політичні вибори, виборча демократія, виборчий процес та виборчі системи. У роботі подано розгорнуту характеристику об’єктивним індикаторам демократичних виборів, структурі, елементам та типам виборчих систем, їх перевагам та недолікам, головним процедурам виборчого процесу, технікам “виборчої інженерії”, способам протидії незаконному впливу на волевиявлення виборців, формам прямої демократії Робота буде корисною для науковців, студентів, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, а також для усіх,хто цікавиться електоральною політикою.

ББК ФО23
УДК 324.001(4+477)
Ш 341

Рецензенти:

Гетьманчук М. П., завідувач кафедри філософії та політології Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України, доктор історичних наук, професор,
Денисенко В. М., завідувач кафедри історії та теорії політики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор,
Колодій А. Ф., завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор філософських наук, професор,
Пачковський Ю. Ф., професор кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор соціологіологічних наук.

Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 121/7 від 6.05.2010)
 
 Юрій2014-02-11 11:21:35

300 x 415, 40 кБ
Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: навч.-метод. посіб.- К.: Знання, 2012.- 373 с.
Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та здійснення виборчої кампанії політичними партіями і кандидатами. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратагеми та технології. Для студентів вищих закладів освіти спеціальності ”Політологія”, інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів і викладачів, державних службовців, політичних діячів, лідерів партійних організацій, менеджерів та учасників виборчих кампаній, усіх, хто цікавиться політикою.

ББК 66.64я73 Рекомендовано вченою радою
УДК 329:324(075.8) філософського факультету
Ш 34 Львівського нац. університету ім. І. Франка
ISBN 978-966-346-995-9 (протокол № 143/7 від 27 грудня 2011).

Рецензенти:

А. Ф. Колодій – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології і філософії Львівського регіонального інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
М. М. Нагорняк – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій та права Івано-Франківського університету нафти і газу,
А. С. Романюк – доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка,
Н. Ю. Ротар – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича.
 
 видавець2013-10-21 19:55:42
Замовити книгу можна у видавництві Львівського університету ім. І. Франка -
тел. (0322) 239-40-02 - Богдан Михайлович або 096-518-04-30 - Хомяк Ігор.
 
 Юрій2013-10-15 13:48:46

800 x 533, 137 кБ
Львівський політолог Юрій Шведа випустив нову книгу

Нова книга львівського політолога Юрія Шведи "Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту" вийшла у Львові.

Книга вийшла друком у видавництві Львівського національного університету імені Івана Франка.Вона розглядає теоретичні та практичні аспекти організації та проведення виборчої кампанії.

"Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії та іміджмейкингу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратегеми та технології", - йдеться в анотації до книги.
Книга призначена для студентів вишів спеціальності "Політологія", інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів і викладачів, державних службовців, політичних діячів, лідерів партійних організацій, менеджерів та учасників виборчих кампаній - усіх, хто цікавиться політикою.

Варіанти, 12.09.2013.
yuriy-shveda.com.ua
 
 cathedra2013-09-28 11:15:36

800 x 600, 56 кБ
Шановні друзі!
В цьому розділі нашого мульти-медіа сайту ми пропонуємо розміщувати новини про наукові конференції, нові монографії та підручники і т.ін.
Плануємо також публікувати наукові тези викладачів, аспірантів та студентів.
Отже, надсилайте нам ті матеріали, якими ви вважаєте за потрібне поділитися з колегами.
З повагою,
ВАЛЕРІЙ БЕБИК,
голова ВАПН та головний редактор мульти-медіа сайту "Кафедра політичних наук"
1 Валерій Бебик2013-10-15 18:40:066 лет назад
 Гарна книга! Підтверджую як рецензент! :)Ваше сообщение

(jpg, gif, png) Для вставки фото с io.ua вписывайте URL адрес страницы с ним (https://io.ua/№№№№№№)
URL адреса автоматически преобразовываются в гиперссылки.
Ссылка на видео YouTube вида https://youtu.be/11-ти_значный_код_видео преобразовывается в плеер YouTube
Имя